EIB: Banke u regionu bilježe veću tražnju za kreditima, pooštreni uslovi kreditiranja preduzeća

0
479
Ukupna ponuda i potražnja, prošli i očekivani razvoj - neto procenti (Izvor: EIB)

Evropska investiciona banka (EIB) objavila jeredovno proljećno izdanje svog istraživanja o trendovima u bankarskom kreditiranju na finansijskom tržištu Centralne, Istočne i Jugoistočne Evropu.
Ovogodišnje istraživanje pokazuje da je došlo do pooštravanja uslova kreditiranja malih i srednjih preduzeća, dok su istovremeno krediti namenjeni domaćinstvima sve pristupačniji. Tražnja za finansijskim sredstvima i zajmovima raste za sve kategorije klijenata. Analiza je takođe ustanovila da postoji visoka posvećenost međunarodnih bankarskih grupacija koje posluju u regionu, kao i spremnost da nastave operacije u istom ili većem obimu.
“Naše najnovije istraživanje pokazuje da je regulatorna pomoć za borbu protiv Covida-19 bila ključna za ublažavanje najkritičnijih posljedica za bankarski sektor u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi tokom 2020. i na početku 2021. godine”, izjavio je potpredsednik EIB-a Ricardo Mourinho Félix zadužen za ekonomska istraživanja.
“Kako bi se izborio sapooštrenim uslovima za kreditiranje malih biznisa i preduzeća, i sa ukidanjem moratorijuma na kredite, region može da računa na svoje međunarodne partnere. Grupacija EIB će nastaviti da pruža podršku, pogotovo kroz panevropski garancijski fond, kao i svoje regularne investicione i savetodavne aktivnosti, težeći da oživi investicije potrebne za ekonomski oporavak regiona na putu ka zelenoj, digitalnoj tranziciji i većoj konkurentnosti”, dodao je potpredsednik EIB-a.

Tržišni potencijal i pozicioniranje na tržištu (Izvor: EIB)

“Finansijski sistemu Centralnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi pokazuje izuzetnu otpornost prema najvećem ekonomskom udaru koji je doživio. Međunarodne banke nastavljaju da podržavaju region. Međutim, naše istraživanjem pokazuje slabu investicionu potražnju i još uvijek stroge uslove kreditiranja malih biznisa i preduzeća. Da bi se pojačale investicione aktivnosti, potreban je kontinuirani zajednički napor javnog i privatnog sektora kako bi se region oporavio i nastavio da napreduje u pravcu zelene i digitalne tranzicije”, rekla je glavni ekonomista EIB-a Debora Revoltella.
Istraživanje tržišta kredita za Centralnu, Istočnu i Jugoistočnu Evropu dio je redovnih aktivnosti EIB-a, Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Svetske banke u okviru ‘Bečke inicijative’, okvira za čuvanje finansijske stabilnosti evropskih zemalja u razvoju.

Porasla ukupna tražnja za hipotekama

U proteklih šest meseci, banke su zabilježile manje zahtjeva za investicijama, dok su potrebe za obrtnim sredstvima nastavile da pozitivno utiču na ukupnu potražnju za zajmovima. Kretanja na tržištu nekretnina značajno su doprinijela rastu potražnje, sa kojom je porasla i ukupna tražnja za hipotekama.
U posljednjih šest meseci, izgledi lokalnog tržišta i porast nenaplaćenih kredita bili su glavni ograničavajući faktori za ponudu novih zajmova. U narednom periodu očekuje se da će se uslovi kreditiranja dalje pooštravati samo za korporacije, kao i mala i srednja preduzeća.

Kompletno istraživanje za pojedinačne zemlja Zapadnog Balkana i analize pročitajte ovdje.