EIB će finansirati gradnju VE Vlašić sa 36 miliona eura

0
303
Uvrštena još dva projekta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

Vijeće ministara BiHje danas utvrdilo Prijedlog ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, za projekt Vjetroelektrana Vlašić, s Osnovama za zaključivanje ugovora.
Radi se projektu izgradnje Vjetroelektrane Vlašić, čiju će realizaciju sufinancirati Evropska investicijska banka (EIB) kreditom u iznosu od 36 miliona eura, s rokom otplate od 20 godina, uključujući četiri godine grejs perioda. Sredstva će biti alocirana na Federaciju BiH, a implementator projekta je JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.
Projekt predviđa isporuku, instalaciju i puštanje u pogon vjetroagregata instalirane snage do 50 MW, izgradnju temelja, isporuku i ugradnju električne opreme i transformatora za vjetroagregate i tornjeve, izgradnju podstanice visokog napona, izgradnju pristupnih puteva, kablovskih tranšea, montažnog prostora i platformi za dizalice te različite konzultantske usluge.
Realizacija projekta je planirana za 2024. godinu.