EIB i Intesa Sanpaolo Banka pomažu oporavak MSP-ova u BiH iznosom od 30 miliona eura

0
656
EIB i Intesa banka potpisali kreditni sporazum od 30 miliona eura za mala i srednja preduzeća u BiH

Evropska investicijska banka (EIB) i Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH (ISP BiH) potpisale su kreditni sporazum od 30 miliona eura za ubrzavanje oporavka malih i srednjih preduzeća (MSP) i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije u Bosni i Hercegovini kao odgovor na finansijske poteškoće nastale uslijed pandemije virusa Covid-19.
“Pružanjem podrške za MSP-ove i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, koja predstavljaju glavno uporište ekonomije i ključni izvorposlova, projekt će doprinijeti rastu privatnog sektora i održavanju radnih mjesta u BiH”, izjavila je
potpredsjednica EIB-a odgovorna za Zapadni Balkan, Lilyana Pavlova.
Ta sredstva će omogućiti banci ISP BiH daljnje kreditiranje preduzeća u industriji, turizmu, poljoprivedi i uslužnim sektorima. Cilj je omogućiti pristup srednjoročnom i dugoročnom finansiranju za lokalna preduzeća uz fleksibilnije i povoljnije uvjete i pomoći im u održavanju poslovanja, rasta i zapošljavanja u trenutnom izazovnom ekonomskom kontekstu.
Ovaj čin također pomaže u kreiranju poslova za mlade ljude u BiH putem Evropske inicijative za zapošljavanje i obuku mladih (EYET), poticanjem preduzeća na zapošljavanje i pružanje stručne obuke za mlade. Sredstva su sastavni dio EIB-ovog finansijskog programa za Zapadni Balkan namijenjenog za oporavak od pandemije virusa COVID-19, kako je najavljeno na Summitu EU-a i Zapadnog Balkana održanom u Zagrebu u maju 2020.
EIB je od 2009. pružio 430 miliona eura privatnom sektoru u BiH, zahvaljujući čemu je zadržano više od 90.000 radnih mjesta.