EIB odobrio 340 miliona eura za izgradnju autoceste Poprikuše – Madakovo

0
547
U ponedjeljak će biti potpisan ugovor o izgradnji dionice Poprikuše – Nemila na Koridoru 5c

Evropska investicijska banka (EIB) obavijestila je Upravu JP Autocesta FBiH da su odobrena sredstva za izgradnju dionice autoceste na Koridoru 5C (prema Doboju)  Poprikuše – Medakovo u dužini od 36 kilometara.
Radi se o odobrenim finansijskim sredstvima u iznosu od 340 miliona eura, a odobrena je i aplikacija za grant. Na ovaj način EIB će finansirati kompletnu dionicu prema sjeveru.
Dionica autoceste Poprikuše – Medakovo je podijeljena na dvije poddionice Ozimice – Poprikuše i Medakovo – Ozimice. Za Medakovo – Ozimice u toku je izrada glavnog projekta, a za Ozimice – Poprikuše u toku je tenderska procedura za odabir projektanta koji će biti angažovan.
JP Autoceste FBiH će na ovaj način zatvoriti kompletnu finansijsku konstrukciju Koridora 5C od Zenice do sjevera, tačnije do entitetske linije s RS.