EIB sa 50 miliona eura kreditira izgradnju autoceste Zenica Sjever i tunela Zenica

0
1520
Eksproprijacija nekretnina preduslov je za izgradnju autoceste na dionici Nemila - Donja Gračanica (Zenica sjever)

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog ugovora o finansiranju (Koridor 5c – Zenica Sjever) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke (EIB), vrijedan 50 miliona eura.
Projekt se odnosi na izgradnju nove dionice autoceste duge 2,8 km, planirane brzine od 120 km/h, sa 2×2 trake i zasebnim 9.20 metara širokim kolnicima, uključujući i tunel dug 2,4 km i pripadajuću strukturu između Ponirka i Vraca u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Riječ je o dionici autoceste u Zeničko-dobojskom kantonu na Panevropskom koridoru 5c, koji povezuje Mađarsku i Hrvatsku s Bosnom i Hercegovinom.
Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda, sa alokacijom na Federaciju BiH.
Ukupna vrijednost projekta je 101 milion eura, od čega kredit EIB-a iznosi 50 miliona eura, kredit EBRD-a 26 miliona eura, investicijski grant WBIF-a l5,9 miliona, a vlastita sredstva Federacije BiH i JP Autoceste 9,1 milion eura.
Vijeće ministara je takođe utvrdilo Prijedlog kreditnog sporazuma između BiH i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekt autoceste Nemila – Donja Gračanica, kojim se osigurava oko 36 miliona eura za nastavak gradnje autoceste na Koridoru 5c od Zeničke zaobilaznice prema sjeveru.
Oko pet miliona eura domaćih sredstava namijenjeno je za eksproprijaciju zemljišta i projektiranje ove poddionice na potezu Nemila – Vranduk, duge 5,25 km.
Period otplate kredita je 20 godina, uključujući pet godina grejs perioda, sa alokacijom na Federaciju BiH.

Državna garancija za izgradnju dionice Banja Luka – Doboj

Vijeće ministara BiH danas je donijelo odluku o davanju dodatne državne garancije po Ugovoru o amandmanu broj 2 na Ugovor o zajmu od 26.4.2012. između JP Autoputevi Republike Srpske – Banja Luka i Evropske banke za obnovu i razvoj za prvu fazu dionice Banja Luka – Doboj.
Radi se o garanciji BiH za dodatni zajam Evropske banke za obnovu i razvoj Javnom preduzeću Autoputevi RS u iznosu 10 miliona eura, uz podgaranciju Republike Srpske.