EIB sa 60 miliona eura kreditira program poboljšanja vodoopskrbe u FBiH

0
933
Ministrica Đapo i ministar Dedić sa evropskim zvaničnicima o IPA fondovima

Federalni ministri okoliša i turizma Edita Đapo i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Šemsudin Dedić sastali su se danas u Sarajevu sa visokim zvaničnicima Evropske investicijske banke (EIB) i predstavnicima JASPERS programa – zajedničke inicijative Evropske komisije i EIB-a.
EIB već nekoliko godina provodi u Federaciji BiH projekt WATSAN koji ima za cilj poboljšanje vodoopskrbe i infrastrukture odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda kako bi se poboljšalo stanje u javnom zdravstvu i smanjilo zagađenja voda.
U Projekat je uključeno 20 općina a predviđeno je 60 miliona eura kreditnih sredstava EIB-a i jednaki iznos vlastitog učešća uključenih općina, koje se smanjuje osiguranjem grant sredstava iz IPA fondova EU i drugih izvora. Ukupna finansijska vrijednost projekta je 121,3 miliona eura. Prošle godine, na zahtjev Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ovaj angažman EIB-a u našoj zemlji je produžen do polovine 2021. godine.
Pored projekta WATSAN, tema razgovora bilo je i buduće korištenje IPA II sredstava i provođenje Strategije aproksimacije u sektoru okoliša, odnosno usklađivanja pravnih propisa BiH sa propisima EU na području okoliša – EAS, koju je Vijeće ministara usvojilo prošle godine. Usvajanje ove strategije na državnom nivou bio je preduslov za planiranje dalje EU pomoći u sektoru okoliša u okviru IPA II, a JASPERS program će pružati savjete i podršku nadležnim institucijama u daljem planiranju i provedbi projekata u ovom sektoru.
Ministar Dedić je rekao kako se nada da će se JASPERS tim, sa svojim stručnošću, aktivno angažirati i pomoći BiH da poveća apsorpciju EU fondova u vodoprivredi i općenito u sektoru okoliša.
Ministrica Đapo je kazala da je usvajanjem Strategije aproksimacije za okoliš prošle godine omogućen pristup IPA fondovima u sektoru okoliša, a JASPERS je od iznimne pomoći institucijama i krajnjim korisnicima u procesu izrade dobrih projekata.
Predstavnici EIB-a izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Vladom FBiH, te spremnost da svoj angažman intenziviraju u narednom periodu. Pokretanje aktivnosti JASPERS programa, učesnici sastanka očekuju već početkom ove godine.