EIB uložila 873 miliona eura u Zapadni Balkan tokom 2020.

Većina sredstava, odnosno 531 milion eura, plasirana je u izgradnju i modernizaciju transportne infrastrukture u regionu

0
443
EIstraživanje EIB: Pooštravanje u ponudi kredita u regionu biće nastavljeno

Evropska investiciona banka (EIB) uložila je 873 miliona eura u Zapadni Balkan tokom 2020. godine i time zabilježila rast od gotovo 50% u poređenju sa 2019. godinom. Obezbijedila je značajnu podršku za oporavak ‘najugroženijih sektora od Covida-19, u okviru inicijative Tima Evrope.
U skladu sa prioritetima Evropske unije za povećanje povezanosti, većina sredstava, odnosno 531 milion eura, plasirana je u izgradnju i modernizaciju transportne infrastrukture u regionu. Obezbijeđen je i grant EU od 12 miliona eura kroz Investicioni okvir za Zapadni Balkan (WBIF) za Koridor 5c u Bosni i Hercegovini.
Banka EU podržala je i druge važne inicijative, kao što je investicija od 65 miliona eura u digitalizaciju preko 1.500 škola širom Srbije. Ovaj projekat će omogućiti uvođenje IT opreme i brzog interneta, dok će 50.000 nastavnika dobiti obuku iz digitalnih vještina.
U skladu sa klimatskim ciljevima banke, uloženo je 11 miliona eura u fabriku za preradu otpadnih voda na Kosovu, čime će oko 90.000 ljudi u opštini Gnjilane/Gjilan dobiti pristup pijaćoj vodi.
EIB Grupacija, koja se sastoji od EIB i Evropskog investicionog fonda (EIF), značajno je podržala mala i srednja preduzeća u 2020. godini, plasiranjem 320 miliona eura lokalnim bankama za podršku malim biznisima. Grupacija je unaprijedila svoje instrumente za podršku privatnom sektoru kada su u pitanju garancije iz budžeta EU i ostala rješenja za raspodjelu rizika kako bi se povećala konkurentnost lokalnih kompanija i preduzetnika. Ovakva vrsta podrške neophodna je i za regionalnu tranziciju ka zelenijem, inkluzivnijem i održivijem ekonomskom modelu.
U narednom periodu cilj je da se nastavi sa uspješnim garancijskim instrumentima, poput Instrumenta za razvoj preduzetništva i inovacija na Zapadnom Balkanu (WB EDIF) kojim upravlja EIF. Njime je do sada podržano nekoliko hiljada lokalnih MSP i radnih mjesta, a nedavno je unaprijeđen od strane Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju EU kako bi efikasnije pomogao tokom krize Covida-19.
EIB je takođe povećao podršku za pripremu i implementaciju investicionih projekata opredijelivši tehničku pomoć vrijednu 17 miliona eura u okviru Inicijative za ekonomsku otpornost i WBIF.
EIB igra jednu od vodećih uloga u okviru inicijative Tima Evrope za pomoć EU protiv borbe sa posljedicama Covida-19. U maju 2020. godine banka se obavezala da obezbijedi 1,7 milijardi eura za region na Samitu lidera zemalja Zapadnog Balkana. Do danas, mobilisala je preko milijardu eura za brži oporavak regiona. Sredstava su plasirana po ubrzanom postupku za zdravstvenii privatni sektor, pogotovo najugroženijim malim preduzećima.
“Drago mi je da je Grupacija EIB skoro udvostručila investicioni obim za Zapadni Balkan u jednoj od najizazovnijih godina u modernoj istoriji. Međutim, nećemo usporiti, već nastavljamo da pomažemo regionu da prebrodi krizu, nastavi sa evropskim integracijama i ubrza neophodnu ekonomsku tranziciju za zelenom i digitalnom tržištu. Posebno smo ponosni što smo potpisali prvi podsticajni zajam za društveno odgovorna preduzeća koji će doprinijeti zapošljavanju mladih i razvoju ženskog preduzetništva, a počeli smo i sa investicijama u digitalizaciju privatnog i javnog sektora”, izjavila je potpredsednica Liljana Pavlova, odgovorna za aktivnosti EIB na Zapadnom Balkanu.
EIB u 2021. godini planira da podrži klimatske projekte, oporavak malih i srednjih preduzeća, povezivanje regionalnog tržišta, digitalnu transformaciju i projekte koji ohrabruju inkluzivno zapošljavanje. Sve ove inicijative dio su Ekonomsko investicionog-plana Evropske komisije za Zapadni Balkan. Grupacija EIB očekuje dobru saradnju sa svim partnerima u implementaciji ovog značajnog plana kojim će se mobilisati do 9 milijardi eura za održivi rast i transport, digitalnu i zelenu transformaciju i stvaranje zajedničkog tržišta, kao i investicije do 20 milijardi eura uz pomoć Garancijskog instrumenta za Zapadni Balkan.