EIB: Većina zemalja EU zaostaje za SAD u digitalizaciji preduzeća

EIB indeks pokazuje da je Evropska unija u 2020. godini u prosjeku zaostajala za SAD tokom prvih restrikcija uvedenih zbog Covida-19. Tokom prošle godine samo 63% preduzeća u EU uvelo je bar jednu digitalnu tehnologiju, u poređenju sa 73% u SAD

0
512
Usvajanje digitalnih tehnologija po sektorima (u%); Izvor: EIB istraživanje ulaganja - EU pregled 2020

Evropska investiciona banka (EIB) objavila je izvještaj pod nazivom ‘Digitalizacija u Evropi 2020–2021’, koji obuhvata EIB-ov indeks digitalizacije preduzeća sa rangiranjem zemalja EU i Sjedinjenih Američkih Država u ovom sektoru.
Indeks pokazuje da je Evropska unija u 2020. godini u prosjeku zaostajala za SAD tokom prvih restrikcija uvedenih zbog Covida-19. Tokom prošle godine samo 63% preduzeća u EU uvelo je bar jednu digitalnu tehnologiju, u poređenju sa 73% u SAD. Međutim, nekoliko zemalja EU nadmašilo je SAD, poput Španije, Portugalije, Belgije, Švedske, Finske, Holandije i Danske.
Do 2020. godine 37% evropskih preduzeća još nije bilo usvojilo neku naprednu digitalnu tehnologiju, u poređenju sa 27% u SAD-u. Sporo usvajanje digitalnih tehnologija prijeti da dugoročno ugrozi konkurentnost evropskih kopmanija, budući da digitalna preduzeća ostvaruju bolje rezultate nego nedigitalizovana. Ona više investiraju, inovativnija su, imaju bolje menadžerske prakse, brže rastu i otvaraju bolje plaćena radna mjesta. Kod ovakvih firmi veća je vjerovatnoća da će ulagati u rješavanje izazova zelene tranzicije i klimatskih promjena.
Dok kompanije u EU generalno zaostaju za američkim u usvajanju i stvaranju novih digitalnih tehnologija, Evropa prednjači u jednoj oblasti – ulaganju u projekte koji kombinuju zelene i digitalne tehnologije.
“Pandemija nam je ukazala na prednosti digitalizacije, zbog čega treba da budemo zabrinuti zbog sporog tempa digitalizacije preduzeća EU. Zaostajanje za SAD ne ugrožava samo našu dugoročnu konkurentnost, već slab evropski digitalni sektor takođe znači da nećemo imati vlasništvo nad sopstvenim podacima”, rekao je potpredsjednik EIB-a Rikardo Murinjo Feliks.
On je dodao da povećavanje digitalizacije stoga treba da bude kamen temeljac oporavka.
“Uz podršku EIB-a kreatori politike EU imaju na raspolaganju efikasan instrument za digitalizaciju na svim nivoima: od investicija u digitalnu infrastrukturu za brz prenos podataka, do podrške novoosnovanim preduzećima i finansiranju malih i srednjih preduzeća i korporacija”, kazao je Feliks.