EIF i ProCredit: 820 miliona eura za finansiranje inovativnih malih i srednjih preduzeća

0
1309
ProCredit Bank povećala kapital

Evropski investicijski fond (EIF) i ProCredit grupa su obezbijedili dodatnih 450 miliona eura za inovativna mala i srednja preduzeća, što sada u totalu iznosi 820 miliona eura za kompanije u jedanaest zemalja.
Finansiranje uz EIF garanciju je sada dostupno i putem ProCredit banaka u Njemačkoj i Gruziji, a namijenjeno je kompanijama koje koriste nove tehnologije i proizvode u jednoj od jedanaest zemalja u kojima djeluje ProCredit grupa (Njemačka, Albanija, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Grčka, Rumunija, Moldavija, Ukrajina i Gruzija). Dosadašnji aranžmani su već podržali više od 1.000 inovativnih kompanija, a očekivanja su da će taj broj značajno rasti u narednom periodu.
Ovi sporazumi potpisani su pod InnovFin inicijativom (inicijativa Evropske komisije), a poduprijeti su Okvirnim programom EU za istraživanje i inovacije, Horizont 2020. InnovFin inicijativa omogućava bankama potpisnicama da inovativnim kompanijama omoguće kredite uz garanciju koju pruža EIF. Sporazumi potpisani u državama EU su omogućeni zahvaljujući podršci Evropskog fonda za strateške investicije (EFSI). EFSI je centralni stub Investicionog plana Evropske komisije za Evropu, poznatog kao ‘Junkerov plan’.
“Oduševljeni smo da InnovFin SME garantni aranžmani sa ProCredit bankama donose tako pozitivne rezultate. Dobro organizovana mreža distribucije ProCredit-a, kombinovana sa njihovom ekspertizom u kreditiranju malih i srednjih preduzeća, omogućava da krediti podržani od strane Evropske komisije budu brzinski raspoređeni na jedanaest država. Ove transakcije omogućiti će kompanijama pristup sredstvima podržanim od strane EU, a u cilju provedbe inovacijske agende u Evropi”, rekao je izvršni direktor EIF-a Pier Luigi Gilibert.
Potpredsjednik Evropske komisije, Jyrki Katainen, odgovoran za zapošljavanje, rast, investicije i konkurentnost, istakao je da je Komisija prepoznala da mala preduzeća pospješuju zaposlenje i rast u Evropi.
“Olakšavanje pristupa sredstvima koja su im potrebna za inovacije, širenje biznisa i kreiranje poslova su jedan od efektivnijih načina na koje EU podržava mala i srednja preduzeća širom Evrope. Želim onima koji će imati korist od ovog finansiranja svaki uspjeh pri poduzimanju sljedećih koraka”, dodao je Katainen.
Borislav Konstadinov, član Upravnog odbora ProCredit grupe dodao je da je InnovFin inicijativa definitivno pomogla da se sektor malih i srednjih preduzeća u zemljama u kojima djeluje ProCredit modernizuje. “Zahvaljujući našem ‘Hausbank’ partnerskom odnosu sa velikim brojem inovativnih SME preduzeća, ProCredit banke bile su u mogućnosti da finansiraju inovacije u različitim sektorima, a osobito u sektoru proizvodnje. Stoga, jako smo sretni da su EIF i ProCredit grupacija dogovorile nastavak uspješnog programa”, rekao je Konstadinov.

Za više informacija o EIF, ProCredit BiH, ProCredit grupi i InnovFinu, posjetite web stranicu ProCredit banke: www.procreditbank.ba