EK i ECB: Podrška monetarnoj politici u Bosni i Hercegovini

0
267
Guverner CBBiH dr. Senad Softić prisustvovao je na sastanku u Briselu

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr. Senad Softić prisustvovao je sastanku u sklopu redovnog godišnjeg Ekonomskog i finansijskog dijaloga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana i Turske, koji je danas održan u Briselu (Belgija).
Sastanak je posvećen dijalogu o ekonomskim izazovima u regiji Zapadnog Balkana, kao i mjerama za podršku održivom i inkluzivnom oporavku od ekonomske krize.
Zajedno sa ostalim predstavnicima centralnih banaka i ministarstava finansija zemalja Zapadnog Balkana i Turske razgovarano je o aktuelnoj ekonomskoj situaciji, postignutom napretku u ovim zemljama i preporukama za unapređenja u budućnosti u kontekstu procesa evropskih integracija.
Guverner Softić osvrnuo se na bh. ekonomiju, te na stanje u bankarskom i finansijskom sistemu koji je pokazao stabilnost i u izazovima tokom pandemije i trenutnih geopolitičkih dešavanja. Pri tome je istakao da je valutni odbor, kao monetarna politika koju provodi CBBiH, bio sidro za sve druge ekonomske politike, te je istakao unapređenja koja je CBBiH poduzela u prethodnom periodu.
Govoreći o aktuelnim dešavanjima i izazovima u 2022. godini, guverner je ukazao na potrebu za prilagođavanjem politika relevantnih institucija u zemlji i donošenjem hitnih mjera kako bi se adekvatno odgovorilo na izazove rasta cijena, posebno energenata. CBBiH će, naglasio je, nastaviti da održava monetarnu stabilnost, pomaže finansijsku stabilnost i dalje unapređuje svoje poslovanje uz koordinaciju sa ostalim relevantnim institucijama u zemlji, pružajući na taj način podršku ukupnoj stabilnosti privrede.
“Reformski zamah i ubrzana integracija u EU od vitalnog su značaja za BiH u prevazilaženju globalnih ekonomskih izazova, kao što su cijene energenata, problem globalne ponude i inflatorni pritisci“, istakao je guverner Softić.
Evropska komisija (EK) i Evropska centralna banka (ECB) su u zajedničkom izvještaju za BiH naglasile značaj i ulogu monetarne politike i valutnog odbora koji uživa kredibilitet u javnosti i ključni je uslov za monetarnu stabilnost u zemlji. S tim u vezi date su preporuke da se nastavi štititi integritet valutnog odbora i nezavisnost CBBiH.
Uz zahvalnost institucijama EU, ECB-u i ESCB-u na dosadašnjoj podršci, guverner je istakao predanost procesu i nastavku dijaloga BiH sa EU, saopćeno je iz Ureda za komunikacije CBBiH.