Ekonomska saradnja Rusije i BiH na tržištima trećih zemalja

0
643
Sjednica Vijeća ministara BiH (Foto: Arhiv)

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije BiH i u oblasti ekonomske saradnje na tržištima trećih zemalja.
Memorandum predviđa proširenje saradnje između pravnih lica koja su registrovana na teritorijama država potpisnica a učestvuju u vanjskoekonomskim odnosima, s ciljem izrade mogućih planova zajedničkih aktivnosti na tržištima trećih zemalja i načina njihove realizacije na temelju uzajamnog interesa i iskustva.
Vijeće ministara utvrdilo je I Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu državne pomoći u BiH koji će uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po redovnoj proceduri.
Tokom primjene Zakona ustanovljeno je da su neke njegove bitne odredbe samo djelimično usklađene s temeljnim odrednicama EU pravne stečevine zbog čega se pristupilo donošenju izmjena i dopunam Zakona.