Ekonomska šteta zbog otkazivanja sajmova u svijetu oko 15 milijardi eura

Organizatori sajmova u BiH zbog pandemije korona virusa i uvedenih restriktivnih mjera pretrpjeli izuzetno veliku materijalnu štetu koju sami ne mogu nadoknaditi

0
517
Održana sjednica Odbora Grupacije organizatora sajmova u BiH: Potrebna revizija kalendara sajmova

Obzirom da je pandemija koronavirusa, pored ostalih privrednih sektora, snažno uticala na globalnu sajamsku industriju, pa tako i na domaće sajmove u Bosni i Hercegovini, u Vanjskotrgovinskoj komori BiH održana je sjednica Odbora Grupacije organizatora sajmova u BiH na kojoj je razmatrana aktualna problematika.
Istaknuto je da su organizatori sajmova u BiH proglašenjem pandemije korona virusa i uvedenih restriktivnih mjera (zabrana rada, okupljanja i putovanja) pretrpjeli izuzetno veliku materijalnu štetu koju sami ne mogu nadoknaditi (pogotovo oni koji su po kalendaru imali planirane sajmove u prvoj polovini godine), te da niti jedna od usvojenih mjera za ublažavanje posljedica pandemije, na bilo kom nivou u BiH, nije ovu branšu uzela u obzir. U tom smislu, usaglašeno je da je neophodno hitno tražiti i organizovati sastanke sa svim nadležnim institucijama na državnom i entitetskom nivou s ciljem iznalaženja mogućnosti da se bar malo ublaži pričinjena šteta.
Procjenjuje se da globalna ekonomska šteta od otkazivanja sajmova iznosi oko 15 milijardi eura ukupnog gubitka u proizvodnji samo u prvom kvartalu 2020. godine. Mnoge izložbe i sajmovi u Evropi mogu se preusmjeriti i održati kasnije tokom godine, međutim gubitak prometa u prvoj polovini godine, mnoge kompanije, a posebno u BiH, dovodi u ozbiljne poteškoće.
Kratkoročni otkazi ili odlaganja sajmova imaju neposredan i direktni negativni uticaj jer odgađaju planirano poslovanje i prihode. To predstavlja egzistencijalni rizik posebno za mala i srednja poduzeća, kako za izlagače, tako i za kupce (izlagače i posjetioce sajmova).
Na sastanku Odbora Grupacije organizatora sajmova u BiH zaključeno je da se održe hitni sastanci sa predstavnicima resornih ministarstava u Vijeću ministara BiH radi iznalaženja mogućnosti saniranja šteta nastalih zbog otkazivanja sajmova, te posebnoj finansijskoj i administrativnoj pomoći zbog uvedenih mjera protiv širenja pandemije.
Takođe, od entitetskih kriznih štabova traže odobrenja i informacije o ukidanju zabrane okupljanja i organizacije sajmova, konferencija, kao i turističkih odnosno poslovnih putovanja, bez čega je nemoguće bilo kakvo dalje planiranje organizacije sajmova do kraja godine.
Na sastanku je razgovarano i o potrebi revizije kalendara sajmova u 2020. godini, obzirom da su otkazani brojni domaći sajmovi, koji su trebali biti održani u prvom polugodištu, a neki su pomjereni u nove jesenje termine.