Ekonomski rast BiH lani bio veći od tri posto

0
571
BDP po stanovniku BiH u 2021. godini iznosio je 11.196 KM ili 5.724 eura

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici usvojilo je dokument Ekonomski trendovi – izvještaj za 2018. godinu u kojem se navodi da je BiH u navedenom periodu ostvarila ekonomski rast viši od tri posto, što je na nivou rasta od prethodne godine.
Ekonomski rast ostvaren je zahvaljujući povećanju u okviru svih kategorija BDP-a, kaže se u dokumentu koji je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje BiH.
Najznačajniji doprinos ostvaren je u segmentu privatne potrošnje, a pozitivan doprinos ekonomskom rastu ostvaren je u i domenu investicija u kojem je registrovan rast od 7,3%. S druge strane, prema preliminarnim podacima, došlo je do ujednačavanja stopa izvoza i uvoza te je doprinos vanjske trgovine u ekonomskom rastu bio znatno skromniji u odnosu na prethodnu godinu.
Fizički obim industrijske proizvodnje povećan je 1,6% u odnosu na prethodnu godinu, a najznačajniji doprinos rastu ostvaren je u okviru sektora za proizvodnju električne energije.
Smanjen je broj nezaposlenih u BiH, koji je prosječno iznosio 451.700 osoba, odnosno 7,7% manje u odnosu na prethodnu godinu.
Prosječna neto plata u 2018. godini iznosila je 879 KM, uz nominalnu stopu rasta od 3,3% u odnosu na 2017. godinu. Prosječna penzija iznosila je 382 KM, s nominalnom stopom rasta od 5,9% u odnosu na prethodnu godinu.
Osnovne karakteristike fiskalnog sektora u BiH u 2018. godini su rast ukupnih poreskih prihoda, kao i prihoda od doprinosa, ali i smanjenje javne zaduženosti. U 2018. godini BiH je ukupno prikupila oko 15,2 milijarde KM javnih prihoda po osnovu indirektnih i direktnih poreza, doprinosa i drugih prihoda, što je 7,3% više u odnosu na prethodnu godinu. Također, ukupna javna zaduženost je smanjena za 2,1% u poređenju sa 2017. godinom i iznosila je 11,1 milijardi KM, od čega 8,2 milijarde KM čini vanjski javni dug.