Elektroprivreda BiH će iz dobiti za dividendu isplatiti 4,75 miliona KM

0
412
Elektroprivreda BiH u 2021. godini ostvarila poslovne prihode od preko 1,1 milijarde KM

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH će dioničarima isplatiti dividendu iz dobiti ostvarene u 2020. godini koja je ukupno iznosila oko 7,25 miliona KM.
Prema odluci Skupštine dioničara na redovnoj sjednici održanoj 30. jula ove godine, predviđena je isplata dividende dioničarima u iznosu od 4,75 miliona KM, odnosno 0,15 KM po dionici.
Kako je navedeno u saopćenju EPBiH, pravo na isplatu dividende imaju dioničari koji su na dan donošenja Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2020. godini, bili registrirani kod Registra vrijednosnih papira u FBiH, kao vlasnici dionica JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo.