Elektroprivreda BiH isplaćuje dividendu od 69,7 miliona KM

0
7958
EPBiH je lani ostvarila neto dobit od 6,15 miliona KM u odnosu na 12,33 miliona KM iz 2021. godine

Skupština JP Elektroprivrede BiH d.d. Sarajevo je na juče održanoj vanrednoj sjednici donijela odluku o isplati dividende iz akumulirane (zadržane) dobiti kompanije. Na osnovu te odluke, odobrava se isplata dividende u iznosu od 69.714.094,75 KM, odnosno u visini 2,212686 KM po dionici.
Skupština Elektroprivrede BiH usvojila je i revidirani plan poslovanja kompanije za period 2018.-2020. godina. Osnovni razlozi za revidiranje plana poslovanja su: zahtjev većinskog vlasnika za isplatom dividende iz akumulirane dobiti Elektroprivrede BiH, povećanje procenta premije za izdavanje garancije Federacije BiH sa 0,5 procenta na 3,3 procenta što je povećalo iznosa premije za garanciju izgradnje Bloka 7 u TE Tuzla za oko 33,6 miliona KM, planiranje dodatnih sredstava za dokapitalizaciju zavisnih društava – rudnika uglja tokom 2019 i 2020. godine, povećanje planiranih ulaganja u djelatnost distribucije, dinamika realizacije pojedinih kapitalnih investicija, kretanje cijena električne energije na regionalnom tržištu i smanjenje ulaganja u djelatnost proizvodnje u 2018. godini za 10 miliona KM.