Elektroprivreda HZ HB mora uraditi finansijski plan izgradnje VE Poklečani

0
303
Prema Studiji izvodljivosti ukupni trošak izgradnje VE Slovinj iznosi 136 miliona eura

Vlada Federacije BiH je današnjom odlukom Elektroprivredi HZ HB d.d. Mostar utvrdila obavezu da nastavi i intenzivira aktivnosti na pripremi i realizaciji izgradnje elektroenergetskog objekta Vjetroelektrane (VE) Poklečani snage 132 MW.
Ovo javno poduzeće zaduženo je i da na teritoriju općine Posušje formira posebnu organizacionu jedinicu za izgradnju
Elektroprivreda HZ HB dužna je pripremiti Plan finansiranja izgradnje VE Poklečani i pratećih objekata (sa strukturom izvora finansiranja i udjelom izvora u finansiranju, dinamikom utroška sredstava i drugim) vodeći računa da će izgradnja biti finansirana po modelu koji predviđa angažiranje vlastitih i kreditnih sredstava (iz dobiti, amortizacije i/ili kombinacija s kreditom banaka, te međunarodnih fondova i finansijskih institucija).
Vlada je zadužila Elektroprivredu HZ HB da pripremi dinamički Plan pripreme i izgradnje VE Poklečani, vodeći računa o okvirnim rokovima u nastavku pripremnih aktivnosti i završetku izgradnje 2024. godine. Dužna je i da, sukladno važećim zakonima o koncesijama, kod nadležnih kantonalnih i općinskih organa osigura potrebne akte za izgradnju VE Poklečani.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije zaduženo je da prati i koordinira sve aktivnosti oko izgradnje VE Poklečani.