Elektroprivrede predložile Vladi FBiH svoje modele povećanja cijene struje

0
276
Vlada FBiH razmatrala tri bitne teme na tematskoj sjednici o energetskom sektoru

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, na pres-konferenciji u Sarajevu, izjavio je da je Vlada FBiH na današnjoj tematskoj sjednici o stanju u energetskom sektoru raspravljala o tri bitne teme, a koje se odnose na cijene električne energije, status projekta Blok 7 TE Tuzla, te stanje u gasnom sektoru Federacije BiH.
Kada je riječ o cijenama električne energije, Džindić je kazao da su od Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede HZHB dobili modele koji su predloženi i usvojeni od uprave i nadzornih odbora i ti modeli su danas poslužili kao radni materijal Vladi FBiH da razmotri i da se eventualno opredjeli koji model bi bio prihvatljiviji i bolji.
Elektroprivreda HZHB je, kako je rekao, dostavila jedan model koji je jednostavan i vidjet će da li će taj model imati prolaza. Radi se o limitiranju gornje granice tržišne cijene, odnosno cijene električne energije na tržišnom modelu snabdijevanja.
“Što se tiče prijedloga od Elektroprivrede BiH, on se bazira na ukupnoj potrošnji i podijeljen je na tri kolone. Prva je od nula do jedan gigavat sat potrošnje, njom bi išlo jedno povećanje, druga je od jedan do deset gigavat sati potrošnje, njom bi išao drugi procenat povećanja i treći model je preko deset gigavat sati i njim bi išao obračun cijene električne energije spram situacije na tržištu ili podmodel tog modela je da se u ovoj trećoj koloni limitira još i gornja granica cijene električne energije na tržišnom modelu snabdijevanja”, kazao je ministar Džindić.
On je dodao da je zaduženo resorno ministarstvo da za 14 dana formira radnu grupu sačinjenu od predstavnika ministarstva, obje elektroprivrede, FERK-a i Konkurencijskog vijeća kako bi izbjegli eventualne tužbe ili sporove nakon što se donese finalni model.
“Za 14 dana bi trebali imati finaliziran model na sjednici Vlade FBiH, a o modelu će biti upoznato i Udruženje poslodavaca FBiH”, dodao je Džindić.
Druga tema odnosila se na Blok 7 i Džindić je naveo da je Parlament FBiH tražio od Federalnog ministarstva da na dostavljenu informaciju dostavi i zaključke po kojima bi Federalni parlament raspravljao.
“Mi smo tu informaciju proslijedili upravi Elektroprivrede koja ju je analizrala uključujući interne i eksterne eksperte iz te oblasti i predložili nekoliko varijanti o kojima smo danas raspravljali, a koje će biti upućene na Parlement FBiH”, kazao je Džindić.
Treća tema odnosila se na stanje u gasnom sektoru od početka 2020. do sada i pozvani su direktori kompanija Energoinvest i BH-Gas da izlože kompletna dešavanja u tom periodu sa nekim njihovim radnjama koje su potrebne da se stabilizuje snabdijevanje Federacije plinom.
“Obaveze Federacije BiH spram Evropske energetske zajednice i EU su jasne i mi moramo dio po dio našeg zakonodavstva korigovati i provoditi modernije i zakone koji su isti ili slični kao što je to u čitavoj Evropi”, naveo je Džindić.
Nakon tematske sjednice Vlade o stanju u energetskom sektoru u FBiH, direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija izjavio je za medije da bi njihovim ‘stepenastim modelom’ bila ograničena i cijena, ali i potrošnja struje. Kazao je da je problem ugovaranja s kupcima na ‘tržišnom snabdijevanju’ nastao zbog nerazumijevanja načina na koji funkcioniše tržište električne energije.
Izvršni direktor za proizvodnju Elektroprivrede HZHB Mostar Zoran Tabak pojasnio je da je njihov prijedlog da Vlada FBiH, kao njihov većinski vlasnik, fiksira gornju cijenu električne energije i time svim kompanijama olakša planiranje naredne godine. Time bi cijena struje trebala biti prihvatljiva industriji, a i samoj Elektroprivredi HZHB, da ne ugrozi njeno svakodnevno poslovanje, kazao je Tabak.
Izvršni direktor za kapitalne investicije JP Elektroprivreda BiH i voditelj projekta Blok 7 Senad Salkić izjavio je danas da se radi o jednom zaista velikom projektu koji može i u svojoj realizaciji, ali i nerealizaciji imati dugorične i veoma značajne posljedice i na Elektroprivredu BiH i na Federaciju BiH.
“Elektroprivreda BiH je u ovom momentu, sagledavajući cjelokupnu situaciju i ponudu koju imamo od kineskih partnera u smislu nastavka ovog projekta, procijenila da je ipak potrebno još jedno određeno dodatno vrijeme koje bi se utrošilo na sagledavanje tehničko-tehnoloških karakteristika onoga što je ponuđeno, ali i cijene i obima radova koji bi uključivali realizaciju i izgradnju Bloka 7”, izjavio je Salkić.
U tom smislu je, prema Salkićevim riječima, u ovom momentu nemoguće donijeti odluku o nastavku i o raskidu tog ugovora bez jednog dodatnog ekspertnog sagledavanja barem na četiri nivoa – obimu, cijeni, tehnici i ukupnoj isporuci usluge kineskog partnera, njegovoj licenciranosti i referenciranosti.
“To je nešto čime će se u okviru Elektroprivrede BiH i jedne šire grupe međunarodnih eksperata baviti u narednom periodu kako bi smo u skladu s današnjim zaključkom Vlade FBiH dostavili konačan stav kompanije na odlučivanje u Federalnom parlementu u toku narednih 90 do 120 dana”, kazao je Salkić.