Emisija obveznica RS za izmirenje stare devizne štednje biće 29. jula

0
307
Vlada RS usvojila Akcioni plan za zapošljavanje do 2025. godine

Vlada RS danas je na sjednici usvojila odluku o 10. emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje, koja će biti 29. jula 2022. godine, kao i odluku o gotovinskoj isplati sredstava za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje.
Rok za verifikaciju je bio otvoren u periodu od 15. marta do 15. maja 2022. godine. Ukupno je verifikovano 6,16 miliona KM za 316 štediša.
Vlada RS danas je usvojila i Informaciju o realizaciji Projekta CEB2 i s Inicijativom za nastavkom projekta CEB3. Cilj Projekta CEB2 je osigurati stambena rješenja za interno raseljena lica kao i za druge ugrožene stanovnike alternativnih vidova smještaja.
Za korisnike na teritoriji RS ukupna vrijednost projekta iznosi 29.178.194 €, od čega je 18.169.413 € kreditnih sredstava, a 11.008.781 € su doprinosi lokalnih zajednica.
U RS-u se ovaj projekat implementira na području 16 lokalnih zajednica, kroz 20 potprojekata.
Ukupan broj porodica koje će biti stambeno zbrinute na području Republike Srpske kroz ovaj projekat je 703. Do sada je završeno i useljeno ukupno 485 stambenih jedinica, i to: 355 stanova i 130 smještajnih kapaciteta u ustanovama.