Energetska efikasnost: Počinje rekonstrukcija 15 javnih objekata u Kantonu Sarajevo

0
311
Potpisan ugovor o revitalizaciji prve grupe javnih objekata u cilju poboljšanja energijske efikasnosti

Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i Jasminka Pindžo, direktorica firme EKO TEH, koja će izvoditi radove, potpisali su danas Ugovor o rekonstrukciji, sanaciji ili revitalizaciji prve grupe javnih objekata u cilju poboljšanja energijske efikasnosti.
Radi se o 15 objekata, a to su: Studentski domovi u Nedžarićima i na Bjelavama – konkretno Blok 1 i Paviljon 7, Dom zdravlja Ilidža, vrtići ‘Labudovi’, ‘Kekec’, ‘Ribica’, osnovne škole ‘Zajko Delić’, ‘Stari Ilijaš’ – Područna škola Malešići, ‘Vrhbosna’, ‘Grbavica I’, ‘Ćamil Sijarić’ i ‘Hilmi ef. Šarić’- Područna škola Korča, Druga gimnazija i Srednjoškolski centar ‘Nedžad Ibrišimović’ Ilijaš.
Ministar Hadžiahmetović izrazio je zadovoljstvo zbog potpisivanja ovog ugovora.
“Tokom cijele godine smo radili na projektu koji se tiče 40 javnih projekata, a danas je potpisan Ugovor za prvih 15. Nadam se da je ovo početak radova u Kantonu Sarajevu, da ćemo završiti i ostalih 25 javnih objekata, koji na to čekaju godinama”, kazao je ministar Hadžiahmetović.
Istakao je da se radi o projektu vrijednom ukupno 10 miliona eura, od čega su njih osam kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a dva milliona KM grant sredstva Evropske unije.
Direktorica Pindžo je objasnila da je rok za završetak radova 13 mjeseci. Potvrdila je da će se s pripremama početi odmah, u mjeri u kojoj to vremenski uslovi budu diktirali, odnosno da će dio radova početi već narednog mjeseca.
S obzirom da se uglavnom radi o objektima koji pripadaju resoru obrazovanja, potpisivanju Ugovora prisustvovale su Naida Hota-Muminović, ministrica za odgoj i obrazovanje, i Aleksandra Nikolić, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, kao i Omer Osmanović, ministar za boračka pitanja KS, te Alen Džananović iz EBRD-a.