Energoinvest: Rusi će 7. maja obustaviti isporuku gasa FBiH

0
327
Omogućeno nesmetano snabdijevanje gasom Federacije BiH do 1. januara 2023.

Energoinvest kao snabdjevač i uvoznik prirodnog gasa u FBiH saopćio je da će od 7. maja 2021. godine u 6 sati doći do obustave isporuke gasa u Federaciji BiH.
Kako se navodi, obustava isporuke gasa je uzrokovana neplaćanjem fakture Energoinvesta za uvezeni i isporučeni gas za mart 2021. godine od BH Gasa d.o.o. Sarajevo.
“Iako su potrošači u Federaciji BiH ovaj gas uredno platili i izmirili svoje obaveze za mart 2021. putem lokalnih distributera ili direktno BH Gasu, BH Gas odbija da izvrši plaćanje računa Energoinvestu, čime bi bilo omogućeno izmirenje obaveza prema ruskom isporučiocu gasa Gazprom exportu kao i svih carinskih i poreskih obaveza”, saopćeno je iz Energoinvesta.
Dodaje se da odbijanje plaćanja od strane BH Gasa i vraćanje faktura Energoinvestu traje već više mjeseci, bez ikakvog zakonskog osnova i opravdanja.
“Neplaćanje posljednje fakture za mart 2021. je dovela do toga da smo od ruskog isporučioca gasa dobili upozorenje o neminovnosti plaćanja ili dalje obustave isporuke gasa. Kako do plaćanja nije došlo uprkos višestrukim upozorenjima upućenim BH Gasu, kao i podizanjem sudske tužbe od strane Energoinvesta kod nadležnog suda, to će se dalja isporuka gasa obustaviti 7. maja 2021. godine”, saopćeno je iz Energoinvesta.
U saopćenju se dalje navodi da je o svemu upoznata Vlada Federacije BiH.
Shodno toj situaciji, Energoinvest navodi da će u petak 7. maja u 11 sati održati pres-konferenciju gdje će prezentovati relevantnu dokumentaciju i prepisku o navedenoj problematici koja se dešava od decembra 2020. i odluke o prelasku na daleko ekonomičniju rutu putem Turskog toka.