Enes Memić imenovan za v.d. direktora Binasa

0
1386
Promjene na čelu bugojanskog Binasa

Vlada FBiH danas je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru Binasa d.d. Bugojno za razrješenje Sabahudina Ganića direktora ovog privrednog društva, prije isteka mandata, radi podnesene ostavke. Istovremeno, data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru ovog privrednog društva za imenovanje Enesa Memića za vršioca dužnosti direktora do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci. Nadzornom odboru Binasa date su prethodne saglasnosta i za razrješenje Jasmina Pandže vršioca dužnosti izvršnog direktora za ekonomiku, marketing i komercijalne poslove, kao i za imenovanje Jasmine Hadžiavdić na ovu poziciju, do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.
Federalna vlada danas je Davida Grbavca razriješila dužnosti člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog ostavke na ovu funkciju.
Vlada je dala saglasnost na Rješenje koje je izdao federalni ministar rada i socijalne politike o privremenom imenovanju Nikole Papca za člana Nadzornog odbora Ustanove iz djelokruga socijalne zaštite – Ljubuški na period do najduže tri mjeseca.