Enis Džafić direktor ŽFBiH, a Nataša Fazlić – Sarajevoputeva

0
859
Enis Džafić ostaje generalni direktor ŽFBiH

Nadzornom odboru Sarajevoputevi d.d. Sarajevo Vlada je dala Vlada Federacije BiH dala je prethodnu saglasnost za imenovanje Nataše Fazlić za članicu Uprave Društva – direktoricu, na mandatni period od četiri godine.
Prethodne saglasnosti date su Nadzornom odboru JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za donošenje odluka o imenovanju Enisa Džafića za generalnog direktora – predsjednika ovog preduzeća, na period od četiri godine, te o razrješenju vršilaca dužnosti članova Uprave ovog preduzeća.
Zbog isteka mandata, data je prethodna saglasnost za razrješenje članova Nadzornog odbora Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, a za vršioce ovih dužnosti imenovani su Dragan Gabrić i Kristina Žulj, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.