Entitetski ministri razgovarali o razvoju elektroprenosnih kapaciteta u BiH

0
195
Ministri Lakić i Đokić razgovarali o razvojnim projektima u oblasti energetike na nivou FBiH i RS

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić i ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić susreli su se u Banjaluci gdje su razmatrali aktuelna pitanja u vezi sa međusobnom saradnjom, te definisali pravce zajedničkog djelovanja u narednom periodu.
Razgovarano je o razvojnim projektima u oblasti energetike na nivou FBiH i RS i nastavku implementacije započetih aktivnosti u resornim oblastima dva ministarstva.
Konstatovano je da u oba entiteta postoji izuzetno veliki interes za izgradnju solarnih elektrana i vjetroelektrana, naročito na području Hercegovine, i da je stoga potrebno dodatno raditi na razvoju elektroprenosnih kapaciteta u BiH. Ministri su u tom smislu istakli neophodnost neposrednijeg djelovanja i saradnje oba resorna ministarstva sa Elektroprenosom BiH, na način da ona budu više operativno i stalno uključena u aktivnosti koje se tiču ovog pitanja.
Na sastanku je bilo riječi i o ispunjavanju obaveza iz Trećeg energetskog paketa, prije svega o zakonu o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije u BiH. Naglašeno je da je u interesu oba entiteta da se rad na pomenutom zakonu ponovo pokrene i nastavi kroz rad radne grupe, a s ciljem njegovog konačnog usvajanja.
Učesnici sastanka su razgovarali i o realizaciji projekata izgradnje gasne infrastrukture, istakavši da je ona veoma značajna, posebno sa stanovišta diversifikacije izvora snabdijevanja, te da se očekuje od Vijeća ministara BiH da nastavi aktivnosti s ciljem potpisivanja međudržavnih ugovora između BiH i Srbije i BiH i Hrvatske koji se tiču projekata izgradnje gasovoda prema ovim susjednim državama.