Eol Petrol postao dobavljač aviogoriva na aerodromu Sarajevo

0
192
Aerodrom Sarajevo ima 103.236 raspoloživih mjesta u novembru

Međunarodni aerodrom u Sarajevu i domaća naftna kompanija Eol Petrol u saradnji sa Delta Petrolom, svečano su potpisali Ugovor o poslovnoj saradnji, pri čemu je Eol Petrol postao dobavljač aviogoriva na najvećem aerodromu u Bosni i Hercegovini.
Svi učesnici u realizaciji ovog projekta su domaće kompanije i dio BiH privrede te kao takve, najbolje razumiju potrebe svojih partnera i nastoje biti siguran dugoročni oslonac i partner u poslovanju, kao i razvoju bh. ekonomije.
Realizacijom ove poslovne saradnje, Međunarodni aerodrom Sarajevo je dobio dugoročnog pouzdanog partnera u oblasti pružanja usluge opsluživanja aviona gorivom. Također, ovim potezom otvara se prostor za stvaranje i jačanje zdrave konkurencije na tržištu.
Učesnici u realizaciji projekta se zahvaljuju svim sudionicima na izdavanju potrebnih saglasnosti, posebno Direkciji za civilnu avijaciju BiH (BHDCA) na pružanju podrške.