EPBiH: 255 miliona KM za investicije, penzionisanje i zbrinjavanje viška radnika u rudnicima

0
287
Upravi EP BiH predstoji težak zadatak - zaustaviti pad proizvodnje uglja i struje

Elektroprivreda BiH je na osnovu odluka organa Društva, obezbijedila 125 miliona KM za zbrinjavanje viška uposlenih i izmirivanje obaveza za penzionisanje radnika u rudnicima Kreka, Đurđevik, Breza, Kakanj, Zenica i Abid Lolić, te 130 miliona KM za nastavak investicionih ulaganja.
Time su, kako je navedeno iz Elektroprivrede BiH, ispunjene obaveze ovog javnog preduzeća iz sporazuma od 19. maja 2021. godine, potpisanog između EPBiH i Sindikata radnika rudnika u FBiH o nastavku restrukturiranja rudnika, koje su se odnosile na osiguranje finansijskih sredstava.
U skladu sa Sporazumom, Elektroprivreda BiH je poštujući odredbe Zakona o radu i Kolektivnog ugovora za oblast rudarstva, pripremila i novi Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku sa odredbama kojima se utvrđuju značajne promjene i pomaci u vrednovanju i nagrađivanju rada i učinka.
“Poštujući obavezu vođenja socijalnog dijaloga, te obaveze iz Zakona o radu u FBiH, navedeni pravilnici su ponuđeni Sindikatu radnika rudnika u FBiH na konsultacije. Svoj stav po prijedlogu Sindikat radnika rudnika FBiH trebalo bi da dostavi do 10. juna ove godine, čime bi se mogao nastaviti započeti proces restruktuiranja rudnika u Koncernu”, saopćeno je iz EPBiH.
U cilju rješavanja potraživanja JP Elektroprivreda BiH za plaćeni, a neisporučeni ugalj u ukupnom iznosu 228,3 miliona KM i olakšavanja poslovanja rudnika, sa rudnicima Koncerna potpisani su ugovori o pretvorbi uplaćenih avansa u dugoročnu pozajmicu, sa jasno definisanim obavezama, uslovima, načinom i rokom otplate i sredstvima obezbjeđenja.
Zaključno sa 30.04.2021.godine, avansna dugovanja Rudnika Kreka prema JP Elektroprivreda BiH iznose 144,3 miliona, RMU Zenica 45 miliona, RMU Breza 13,4 miliona, 12 miliona RMU Abid Lolić, RMU Đurđevik 9 miliona i RMU Kakanj 4,6 miliona KM. Ugovori su zaključeni na osnovu odluka organa Društva i jedna su od mjera finansijske konsolidacije rudnika.
“Nažalost, prijetnje procesu restrukturiranja i funkcionisanju Koncerna su stalne. Neispunjavanje planova poslovanja, česte obustave rada, štrajkovi, blokade računa rudnika od strane Poreske uprave FBiH, UIO BiH, dobavljača i uposlenika rudnika, prijete da rudnike odvedu u stečaj o čemu je Uprava Elektroprivrede BiH informisala Vladu FBiH i zatražila podršku i razumijevanje Poreske uprave FBiH u narednom periodu”, saopćeno je iz EPBiH.