EPF ostvario pozitivne rezultate poslovanja i dobio novo rukovodstvo

Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom (EPF) završava 2020. godinu sa više od 30.000 članova i sa neto vrijednosti imovine više od 8,5 miliona KM

0
266
Novoimenovani direktor EPF-a je Gordana Drobnjak, a v.d. izvršnog direktora Zdravko Zečević

Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom (Društvo) završava 2020. godinu sa više od 30.000 članova Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda (EPF) i sa neto vrijednošću imovine više od 8,5 miliona KM.
Dosadašnji direktor Tomaž Završnik je istakao da je zadovoljan dosad učinjenim, jer je za tri godine rada EPF postao prepoznatljiva institucija kojoj je, za sada, svaki deveti radnik u Republici Srpskoj ukazao povjerenje, uz veliku podršku i njihovih poslodavaca. Budući da s krajem ove godine direktoru ističe mandat, iskoristio je priliku da se zahvali svim partnerima na ukazanom povjerenju i saradnji, posebno osnivačima Društva: Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), Triglav penzijskom društvu (Triglav grupa) i Penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske (PREF), te institucijama i Vladi Republike Srpske na pruženoj podršci i dodatnoj afirmaciji dobrovoljnog penzijskog osiguranja, kao i svim saradnicima i radnicima u Društvu. Naglasio je da očekuje dalji razvoj dobrovoljnog penzijskog osiguranja.
Zamjenik predsjednika Upravnog odbora i direktor PREF-a Miloš Grujić je istakao da je ovo jednim dijelom i projekat PREF-a, odakle je i potekla ideja za formiranjem EPF-a, te je izrazio zadovoljstvo što je PREF partner u ovom projektu sa EBRD-om i Triglav grupom.
Novoimenovani direktor je Gordana Drobnjak. Ona je diplomirani ekonomista, MBA, CFA, te posjeduje licencu za obavljanje poslova investicionog menadžera, zvanje ovlaštenog računovođe i ovlaštenog revizora. Profesionalnu karijeru je započela u Balkan Investment Bank a.d. Banja Luka na kastodi i brokerskim poslovima, te nastavila u Hypo Alpe-Adria Bank a.d. Banja Luka u Odjelu investicionog bankarstva, na mjestu voditelja pododjela ‘corporate finance’ i višeg analitičara u Odjelu glavnog ekonomiste. Potom je obavljala dužnost člana Uprave – izvršnog direktora za računovodstvo, opšte poslove i razvoj u PREF-u. Bila je član u više nadzornih i odbora za reviziju preduzeća i investicionih fondova koja imaju emitovane akcije na Banjalučkoj berzi, kao i član Komisije za kotaciju Banjalučke berze.
Drobnjak je izrazila zahvalnost na ukazanom povjerenju, te naglasila je da će Društvo raditi na razvijanju svijesti o potrebi štednje, te da će uprava EPF-a raditi na tome da EPF stekne dodatnu pozitivnu prepoznatljivost na tržištu.
Novoimenovani v.d. izvršnog direktora Zdravko Zečević je diplomirani pravnik i posjeduje licencu za obavljanje poslova investicionog menadžera.