Epidemiološke mjere u FBiH produžene još 14 dana

0
351
Postojeće covid-mjere zadržane u FBiH još dvije sedmice

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u FBiH na dan 12.7.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.
Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 15. jula. Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ.
U informaciji je navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 4,3 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Kantonu Sarajevo, Posavskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
U 27. sedmici bilježi se rast broja novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevne incidence. Ostali sedmični indikatori su u padu.
Krizni štab procjenjuje da je prijetnja zdravlju opće populacije visoka i da je postojeće mjere potrebno produžiti, radi zabilježenog blagog rasta novooboljelih, utvrđenog prisustva novih varijanti virusa, kao i povećanog broja ulazaka u zemlju u ljetnom periodu.
Do 11. jula je u FBiH ukupno administrirano 286.319 doza vakcina protiv Covid-19, od čega je prvom dozom vakcinisano 172.661, a drugom 113.658 građana.
Federalna vlada danas se upoznala i sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima s proizvodačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina u periodu od 8. do 13. jula.