Epidemiološke mjere u FBiH produžene još 14 dana

0
261
Postojeće covid-mjere zadržane u FBiH još dvije sedmice

Vlada Federacije BiH je danas usvojila informaciju Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji Covid-19 u FBiH na dan 28.6.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka s rokom važenja od 14 dana.
Vladama kantona, odnosno kantonalnim štabovima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u kantonu, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog štaba FMZ.
U informaciji je navedeno da na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidenca iznosi 4.8 slučajeva na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je zabilježena u Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Tuzlanskom kantonu.
U 25. sedmici je nastavljen trend opadanja svih indikatora. Najveći pad bilježe broj smrtnih slučajeva zbog Covid-19, ukupan broj hospitaliziranih pacijenata i sedmodnevna incidenca.
Od 8. 3. do 28.6.2021. godine su u FBiH ukupno administrirane 236.972 doze vakcine protiv Covid-19, od čega se na prvu dozu odnosi 148.834, a na drugu 88.138. Pri tome treba napomenuti da za 25. sedmicu, do trenutka pravljenja izvještaja, nisu dostavljeni podaci iz pet kantona.