Erste Investor’s Breakfast: Tržište kapitala i perspektive BiH

0
1195
U Sarajevu održana stručna konferencija u organizaciji Erste i Sparkasse grupacije

Teme ovogodišnje stručne konferencije pod nazivom ‘Erste Investors’ breakfast’ u organizaciji Erste i Sparkasse grupacije, bile su tržište kapitala, ali i perspektive koje BiH ima, a koje joj omogućuju da ide u korak sa trendovima u bankarstvu.
Već treću godinu zaredom, ova stručna konferencija okuplja analitičare i eksperte ove bankarske grupacije, ali i predstavnike bh. finansijskog sektora i Međunarodnog monetarnog fonda, koji razmjenjuju svoja iskustva i viđenja aktuelnih trendova u finansijskom sektoru na globalnom i regionalnom nivou, sa posebnim osvrtom na BiH.
Ovogodišnji ‘Erste Investor’s Breakfast’ je otvorio član Uprave Sparkasse Bank BiH Nedim Alihodžić, a izlaganja su imali i vodeći ekonomista pri Centralnoj banci BiH dr Belma Čolaković i specijalista za kriptovalute iz Refinitiva Ivan Ileković. Rad panela, u kojem su učestovali i Francisco Parodi, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH, i Berislav Kutle, direktor Udruženja banaka BiH, moderirao je Milan Deskar Škrbić, makroekonomski analitičar iz Erste&Steiermaerkische Bank Hrvatska.
Prema Nedimu Alihodžiću, članu Uprave Sparkasse Bank BiH, Bosna i Hercegovina i želi, ali i mora, pratiti nove trendove u finansijskom sektoru. Alternativni izvori finansiranja, institucionalna podrška, i razvoj ovog sektora su teme koje su velike važnosti za sve okupljene.
Finansijski sektor u BiH, u okviru kojeg 80% zauzima bankarski sektor, mora pratiti trendove u svijetu, najnovije proizvode i informatičku tehnologiju. Na konferenciji je rečeno i da bh. finansijski sektor, ukoliko želi ići u korak sa svjetskim trendovima, ima još dug put pred sobom.
“Očito je da je bankarski sistem u BiH moderan i dinamičan ekonomski sektor. Reforme koje vlasti poduzimaju pomažu da poslovanje banaka bude u skladu sa evropskim standardima. Ali, vlasti moraju pojačati napore, kako bi propisi u potpunosti bili u skladu sa standardima Evropskog nadzornog tijela za bankarstvo, ali i usvojiti novi Zakon o osiguranju depozita” izjavio je Franciso Parodi, rezidentni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u BiH.
‘Erste Investors’ Breakfast’ je regionalna inicijativa, koja okuplja potencijalne ulagače i eksperte iz Erste i Sparkasse grupacije, zamišljena kao podrška institucionalnim investitorima davanjem preporuka o lokalnim izazovima koji utiču na održavanje stabilne monetarne politike i stabilne uslove za investiranje u zemlji i regionu.
“Ova stručna konferencija je prilika i za networking, jer se na jednom mjestu sreću predstavnici dva sektora, investitori i javne institucije, od kojih neki rade slične stvari, pa im ovaj događaj služi kao dobra prilika za ozbiljnu saradnju ubuduće”, kaže Milan Deskar Škrbić, makroekonomski analitičar u Erste&Steiermaerkische Bank Hrvatska.