ESV: Postignut konsenzus o povećanju minimalne plate u FBiH, ali koliko…?

0
356
Za sutra najavljena sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH (Foto: Arhiv)

U Sarajevu je danas održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća (ESV) za teritoriju Federacije BiH nakon koje je predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Adnan Smailbegović izjavio da je postignut konsenzus o povećanju minimalne plate.
“Najviše rasprave bilo je u vezi s metodologijom izračuna minimalne plate. Mislim da smo postigli konsenzus da se minimalna plata mora povećati. Krajnje je vrijeme za to, jer je već pet godina ova minimalna plata na snazi”, izjavio je Smailbegović.
Postignut je još jedan konsenzus, kaže Smailbegović, a to je da bi bilo idealno da se promijene zakoni o doprinosima i porezu na dohodak i da to bude u paketu. Time bi minimalna plata mogla biti povećana, a da opterećenja, doprinosi i ostalo ne rastu ili ne rastu značajno.
Smailbegović je dodao da su se spominjale dvije cifre, 550 i 650 KM, te da je sindikat predložio 70 posto prosječne plate, što poslodavci smatraju da je previše.
Predstavnik delegacije sindikata u ESV-u Mevludin Bektić kazao je da će i njihov prijedlog metodologije izračuna minimalne plate razmatrati nadležno ministarstvo, te da očekuju narednu sjednicu ESV-a gdje će iskazati namjeru da podignu konačnu cijenu rada.
ESVFBiH je, kako je kazao predsjednik Edhem Biber, zaključilo je da se metodologija za usklađivanje najniže plate, koju su danas razmatrali, s primjedbama poslodavaca i sindikata uputi Ministarstvu finansija da bi sbila sačinjena određena uredba koja će regulisati najnižu platu u BiH.
Načelno je postignut dogovor da se krajem mjeseca održi sljedeći sastanak ESV-a na kome, kako je kazao Smailbegović, očekuju da će Federalno ministarstvo finansija pripremiti uredbu o minimalnoj plati o kojoj bi diskutovali.

Ponovo aktivirati ‘korona zakon’

Smailbegović je kazao da su Vladi FBiH predložili da razmotri vraćanje stanja prirodne nesreće kako bi se onda ponovo aktivirao ‘korona zakon’ i stavio u funkciju pomoći privredi. Naveo je da je to predloženo uzimajući u obzir trenutnu ekonomsku i situaciju sa koronavirusom, kao i da budžetska sredstva koja su ovim zakonom predviđena, od nekih 450 miliona KM, neće biti značajno korištena.
“Puno manje radnika je ušlo u prava nego što je bio proračun, dakle 450 miliona je u budžetu, a procjena je da će 130 miliona biti iskorišteno za tri mjeseca. To se može tumačiti tako da je privreda nešto bolja nego što se očekivalo, a s druge strane, da zakon nije obuhvatio sve one koje je trebao obuhvatiti”, kazao je Smailbegović.