EU donirala informatičku opremu za federalne poljoprivredne i fitosanitarne inspektore

0
566
Federalna uprava za inspekcijske poslove dobila informatičku opremu u vrijednosti 30.000 eura

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) saopćeno je da je, u okviru EU podrške jačanju kapaciteta BiH u sektorima bezbjednosti hrane, veterinarstva i fitosanitarne oblasti, ova uprava dobila informatičku opremu u vrijednosti 30.000 eura.
S ciljem podrške, informatička oprema bit će dodijeljena federalnim fitosanitarnim inspektorima na graničnim prijelazima Bijača, Gorica, Kamensko, Izačić, Orašje i Bosanski Šamac, te federalnim poljoprivrednim inspektorima u uredima poljoprivredne inspekcije FUZIP u Mostaru i Sarajevu.
Glavni federalni poljoprivredni inspektor i koordinator projekta FUZIP-a Mehmed Čeligija zahvalio se međunarodnim donatorima i kancelariji Evropske unije u BiH, kao i Upravi za zaštitu zdravlja bilja BiH koja je koordinirala i artikulisala zahtjeve nadležnih entitetskih inspektorata i inspekcije Distrikta Brčko. Prema njegovim riječima, ovakav vid tehničke podrške će doprinijeti ukupnoj profesionalizaciji fitosanitarnih službi i unapređenju fitosanitarne kontrole domaće proizvodnje, izvoza i uvoza, ali i ispunjavanju obaveza postavljenih pred sektorski okvir poljoprivrede u zaštiti zdravlja bilja.
Dodao je da BiH predstoje konstantne obaveze praćenja i verifikacije statusa zdravlja bilja i mapiranja karakterističnih zona s ciljem sačinjavanja izvještaja prema Evropskoj i mediteranskoj organizaciji za zaštitu bilja (EPPO), po obavezama sadržanim u Međunarodnoj konvencija za zaštitu bilja (IPPC), kao sastavnog dijela preuzetih obaveza vezanih za cjelokupni sistem sigurnosti hrane u BiH i njegove usklađenosti s pravnom stečevinom EU.