EU finansira BiH program aktivnosti sa 60,3 miliona eura

0
960
EU finansira aktivnosti u BiH za jačanje demokratije, vladavine prava i sektor prometa

Vijeće ministara BiH danas je utvrdilo Prijedlog sporazuma o finansiranju Državnog programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2017. godinu između Evropske unije i Bosne i Hercegovine koje predstavljaju Evropska komisija i Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, vrijedan 60,3 miliona eura.
Na ovaj način operativno se realizira ranije potpisani Okvirni sporazum o aranžmanima za provođenje finansijske pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II), koji je stupio na snagu krajem augusta 2015. godine.
Program koji će u cijelosti biti finansiran sredstvima Evropske unije bit će usmjeren na jačanje demokratije i upravljanje (10,8 miliona eura), vladavinu prava i temeljna prava (29,5 miliona eura) te sektor prometa (20 miliona eura). Praktično je fokusiran na sektore u kojima postoje usaglašene strategije na nivou cijele države i gdje postoji dovoljna sektorska koordinacija.
Period izvršenja ovog sporazuma je 12 godina od stupanja na snagu, a njegova operativna provedba trajat će šest godina.