EU i Vlada Njemačke podržavaju razvoj Blidinja

0
1200
Učesnici studijskog putovanja posjetili su tri zaštićena područja i više lokacija sa specifičnom turističkom ponudom

Predstavnici općina Posušje i Jablanica, javne ustanove ‘Park prirode’, te turističkih subjekata i udruženja koji djeluju na području Parka prirode ‘Blidinje’ od 19. do 25. novembra ove godine posjetili su turističke destinacije i zaštićena područja u Njemačkoj.
Učesnici studijskog putovanja koje je organizovano u okviru EU ProLocal programa upoznali su se sa razvojnim konceptom ovih destinacija i turističkim proizvodima.
Na putovanju od gotovo 1000 km, a koje je započelo i završilo u Berlinu, učesnici su posjetili tri zaštićena područja, te više od 10 lokacija sa specifičnom turističkom ponudom. U razgovoru sa turističkim djelatnicima i okolišnim stručnjacima učesnici ove studijske posjete su se upoznali sa trendovima u ekoturizmu, specifičnim rješenjima upravljanja zaštićenim područjima, klasterizaciji i upravljanju destinacijom, te različitim modelima finansiranja i marketinga. Osim toga, studijska posjeta je doprinijela i umrežavanju i jačanju poslovnih odnosa između učesnika.
U narednom periodu oni će intenzivno i koordinirano raditi na realizaciji niza aktivnosti kako bi inicirali promjenu ponašanja u vezi zbrinjavanja otpada, uveli nove turističke proizvode ili dodali vrijednost postojećim.
EU ProLocal već drugu godinu radi na jačanju konkurentnosti turističke destinacije Blidinje koje je značajan segment turističke ponude u Hercegovini. EU ProLocal je zajednički program Evropske unije i Vlade Njemačke za lokalnu samoupravu i ekonomski razvoj u BIH vrijedan 13 miliona eura od kojih 9 miliona eura finansira EU, a kojeg implementira GIZ.