EU obezbijedila 2,2 miliona eura za borbu protiv korupcije u BiH

0
769
Predstavljen projekat EU4Justice: Podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH

U okviru kontinuirane podrške Evropske unije sektoru vladavine prava u BiH, danas je u Sarajevu zvanično predstavljen novi projekat pod nazivom ‘EU4Justice: Podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini’, koji EU finansira sa 2,2 miliona eura.
Projekat će u naredne dvije godine raditi na poboljšanju učinkovitosti istraga i krivičnog gonjenja predmeta teške korupcije i organizovanog kriminala putem pojačane saradnje u cijelom sistemu krivičnog pravosuđa. Projektom će se unaprijediti i sadašnja praksa i rezultati u pogledu zaplijene i oduzimanja nezakonito stečene imovine.
“Korupcija i organizovani kriminal u BiH su veliki problem koji se mora rješavati i nije vam potrebna Evropska unija da vam to kaže. Ovo je visoki prioritet za Evropsku uniju, ne samo za BiH, već i za cijeli region”, naglasio je Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH.
Ona je dodala da na projektu radi cijeli tim stručnjaka iz zemalja članica EU koji nastoje poboljšati povjerenje građana u pravosudni sistem BiH, što je suština ovog projekta.
Francuski ambasador u BiH Guillaume Rousson istakao je da u kontekstu predstojećeg Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo, zemlje članice EU, posebno Francuska, imaju veliki interes za oblast vladavine prava, te da je pomoć projekta EU4Justice stoga pravovremena u tom pogledu.
“Ključni cilj je da se unaprijedi interdisciplinarni pristup u borbi protiv korupcije te organizovanog i finansijskog kriminala u okviru cijelog pravosudnog sistema i projekat će sarađivati sa svim institucijama u BiH, uključujući tužilaštva, sudove, VSTV, ministarstva pravde, APIK i agencije za provedbu zakona”, kazala je Isabelle Arnal, voditeljica projekta EU4Justice.