EU osiguravatelji traže dodatno vrijeme za provedbu smjernica EIOPA cloud outsourcing

0
821
EU osiguravatelji navode da se smjernice EIOPA trebaju ograničiti na slučajeve značajnog outsourcinga

Evropska osiguravajuća društva poručuju da će im vjerojatno trebati dodatnog vremena za provedbu predloženih smjernica o prenošenju usluga pružatelja usluga u oblaku, a koje trenutno razvija Evropsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno penziono osiguranje (EIOPA).
Na osnovu dosadašnjeg iskustva u industriji, ovo će biti potrebno kako bi se olakšao nesmetan prelaz iz postojećih operativnih praksi.
Evropski osiguravatelji navode da se smjernice trebaju ograničiti na slučajeve značajnog outsourcinga: tj. outsourcinga koji obuhvataju kritične i važne operativne funkcije ili aktivnosti samo da bi se osigurala pravna sigurnost i dosljednost Solventnosti II.
Nematerijalni outsourcing u oblaku trebao bi pasti izvan njihovog dosega. Usluge u oblaku treba smatrati outsourcingom samo ako postoje određeni rizici povezani s uslugama u oblaku koji mogu imati značajan utjecaj na sposobnost osiguravatelja da udovolji regulatornim zahtjevima ili na njegove klijente. Osiguravatelji iz Evrope dodaju da su potrebne jasne definicije kako bi se osiguralo da je opseg primjene dovoljno precizan.
U kontekstu prava na pristup i reviziju, Insurance Europe pozvao je EIOPA da ohrabri i omogući veće oslanjanje na upotrebu certificiranja trećih strana.