EU preusmjerava 18 miliona eura iz IPA II za ekonomski oporavak BiH

0
368
EU preusmjerava sredstva za ekonomski oporavak BiH od Covida-19

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog dopune I Sporazuma o finansiranju godišnjeg akcionog programa za Bosnu i Hercegovinu za 2019. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH, sa Osnovama za njegovo zaključivanje.
Evropska unija ovom dopunom želi osigurati sredstva kako bi se podržao ekonomski oporavak BiH nakon Covida-19, uvođenjem dvije nove akcije, i to ’EU4 mala i srednja preduzeća’ s budžetom od 14 miliona eura i ’EU4trejd’ s budžetom od četiri miliona eura. Ova sredstva preusmjerena su iz akcija ’EU4enerdži’ i ’EU4transport’.
Istovremeno, ukupna vrijednost godišnjeg akcionog programa za BiH ostaje ista i iznosi 85.490.154 eura, kao i ukupan doprinos EU u iznosu 81.898.200 eura.