EU putem energetskog paketa potpore izdvaja 70 miliona eura za BiH

0
168
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH na današnjoj sjednici utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Godišnjeg akcijskog plana u prilog Paketu za energetsku potporu za Zapadni Balkan u korist Bosne i Hercegovine za 2023. godinu između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara BiH.
Riječ je o paketu potpore u vrijednosti 70 miliona eura, koji u cijelosti finansira Evropska unija, putem kojeg se žele ublažiti socioekonomske posljedice energetske krize koja je izazvala rast cijena energije te potaknuti održivu privredu na načelu niskih emisija ugljika i otpornosti na klimatske promjene.
Na taj se način želi pomoći najugroženijim kućanstvima u BiH u suočavanju s rastućim cijenama energenata, osigurati finansijske potpore energetskoj tranziciji te pomoći mikro, malim i srednjim preduzećima koja se suočavaju s izazovima uslijed energetske krize.
Period izvršenja ovog sporazuma o finansiranju je osam godina dok je period operativnog izvršenja dvije godine od njegova stupanja na snagu.

BiH i Egipat uređuju pitanja saradnje u turizmu

Na sjednici je utvrđen i Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o razumijevanju o saradnji u području turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Arapske Republike Egipat.
Memorandumom se planira niz aktivnosti koje će biti provedene radi povećanja turističkog prometa i olakšanja putnih aranžmana dviju zemalja. Te aktivnosti uključuju poticanje turističkih i putničkih agencija u obje zemlje dа organiziraju turističke programe, da zajednički organiziraju seminare, sajmove, festivale, izložbe, razmjenu informacija i eksperata u oblasti turizma, kao i da razmotre mogućnosti zajedničke suradnje za investiranje u sektor turizma.
Za provođenje ovog memoranduma bit će formirana zajednička radna grupa za turizam.

Olakšati protok putnika i usluga u međunarodnom avioprevozu

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, donijelo je Odluku o uspostavi Programa olakšica u civilnom zračnom prometu Bosne i Hercegovine, kojim se olakšava obavljanje međunarodnog javnog avioprijevoza u BiH i ubrzava protok putnika, prtljage, robe i pošte.
Donošenjem ove odluke omogućava se mjerodavnim institucijama usklađivanje s međunarodnim standardima, koji su u zakonodavstvo BiH inkorporirani putem zakona i podzakonskih akata.
Istodobno se omogućava uspostavljanje učinkovite koordinacije između institucija koje čine sistem olakšica u BiH, kao što su državna tijela, organizacije, pravne osobe, operatori aerodroma, avioprijevoznici i drugi subjekti koji sudjeluju u njegovoj provedbi.

Aktivnosti oko arbitražnog spora u Global Ispat Koksnu Industriju Lukavac

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Pravobraniteljstva BiH o pokrenutom arbitražnom postupku tužitelja Pramod Mittal i drugi protiv Bosne i Hercegovine u skladu s arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih naroda za međunarodno trgovinsko pravo (UNICITRAL pravila).
Vijeće ministara BiH pozvalo je vlade Federacije BiH i Tuzlanskog kantona da se odmah aktivno uključe i poduzmu potrebne aktivnosti zajedno s Pravobraniteljstvom BiH radi zaštite pravnog i finasijskog interesa.
Riječ je arbitražnom sporu koji su pokrenuli tužitelji Pramod Mittal, Sangeeta Mittal, Vartika Mittal, Shristi Mittal i Divyesh Mittal protiv tužene Bosne i Hercegovine, u vezi s ulaganjem tužitelja u poduzeće Global Ispat Koksnu Industriju d.o.o. Lukavac i radnjama nadležnih vlasti Tuzlanskog kantona za koje tužitelji ističu da su u suprotnosti s odredbama Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Indije о unaprjeđenju i zаštiti investicija. U navedenoj obavijesti tužitelji nisu naveli vrijednost odštetnog zahtjeva protiv BiH već je njegovo preciziranje ostavljeno zа nastavak postupka.