EU4AGRI: Javni poziv za podršku programa edukacije o pripremi poslovnih planova

0
260
Najava novog javnog poziva projekta Evropske unije EU4AGRI

U okviru projekta EU4AGRI koje finansira Evropska unija, krajem aprila 2022. godine planirana je objava javnog poziva za mjeru podrške savjetodavnim službama u identifikaciji mogućnosti finansiranja i pripreme poslovnih planova.
Javni poziv je namijenjen privatnim pružaocima savjetodavnih usluga za realizaciju programa edukacije o pripremi poslovnih planova, kao i za jačanje njihovih kapaciteta za poboljšanje kvaliteta usluga koje pružaju svojim klijentima.
Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti preduzeća i udruženja građana koja pružaju uslugu edukacije iz oblasti poslovnog savjetovanja, pripreme projektnih prijedloga i poslovnih planova u poljoprivrednom sektoru. Raspoloživa sredstva podrške za ovaj javni poziv su u iznosu do 400.000 KM, gdje je maksimalan iznos podrške po jednoj prijavi do 40.000 KM.
Cilj javnog poziva je unapređenje pristupa raspoloživim investicionim sredstvima poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima prehrambenih proizvoda, kroz veću dostupnost educirane stručne podrške za pripremu poslovnih planova i projektnih prijedloga.
Trenutno je u okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini.
Prijave se mogu podnijeti od 5. maja 2022. godine dok je krajnji rok 7. juni 2022. godine do 17 sati isključivo putem online platforme javnipoziv.undp.ba. Prijave podnesene putem drugih kanala (pošta ili e-mail) se neće uzeti u razmatranje, saopćeno je.
Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem web stranice projekta, eu4agri.ba. Dodatno, projekat EU4AGRI protekle sedmice održao je prvu online informativnu sesiju o javnom pozivu čiji je snimak dostupan putem Facebook stranice EU4AGRI.
Projekat EU4AGRI je četverogodišnja inicijativa (2020-2024) koja ima za cilj modernizaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranje novih radnih mjesta, kao i zadržavanje postojećih i podržavanje oporavka od krize izazvane Covid-19 u BiH. Ukupna vrijednost projekta, koji finansira Evropska unija, iznosi 20,25 miliona eura, a zajednički ga provode i sufinansiraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).
Kroz projekat EU4AGRI do sada je podržano 45 investicija bh. poljoprivrednika i preduzeća sa investicijama ukupne vrijednosti 10.7 miliona KM od čega je 6,3 miliona KM finansirala EU.