EU4AGRI u povodu Svjetskog dana turizma objavljuje konkurs za najbolju fotografiju

0
206
Jedan podnosilac prijave na takmičenje može prijaviti najviše jednu fotografiju

Projekti EU4AGRI& EU4AGRI-Recovery, koje finansira Evropska unija, a implementiraju i sufinansiraju UNDP i CzDA objavljuju nagradno takmičenje za najbolju fotografiju na temu ‘Razglednice domovine: Sve naše ljepote’.
S ciljem promocije ljepota ruralnih područja u Bosni i Hercegovini, doprinoseći na taj način i promociji turizma u BiH, projekti EU4AGRI& EU4AGRI-Recovery pozivaju sve ljubitelje fotografije da pošalju svoje uratke, te da tako učestvuju u nagradnom takmičenju i dobiju priliku da osvoje vrijedne nagrade.
Fotografije treba da predstavljaju odmor u Bosni i Hercegovini kroz foto-objektiv bh. prirode imajući posebnu poveznicu sa bh. ruralnim turizmom, putom BiH ka Evropskoj uniji, ljepotama bh. poljoprivrede ‘od njive do stola’, biodiverzitetom bh. prirodnih ljepota, bh. ekologijom, ženama i mladim, sportsko-reakreativnim sadržajima, kulturno-historijskom naslijeđu BiH, te regeneracijom ruralnih područja. Fotografije trebaju biti napravljene vodoravno (landscape) sa najmanjom rezolucijom od 1200 x 630 piksela.
U nagradnom takmičenju mogu učestvovati svi fotografi, umjetnici, građani BiH, koji do 15.10.2022. godine na e-mail adresuregistry.ba@undp.org pošalju originalne i kreativne fotografije na temu ‘Razglednice domovine: Sve naše ljepote’. Deset najboljih fotografija bit će korišteno za izradu razglednica najljepših predjela BiH.
Pobjednik nagradnog takmičenja će osvojiti: vikend za dvije osobe u bh. čarobnom selu, dok će drugoplasirani osvojiti instaPixel kameru a trećeplasirani osvojiti dron za fotografisanje. Ostalih 7 najboljih fotografija dobit će prigodne poklon pakete. Nagrade će biti dodijeljene u roku od 30 radnih dana od dana objave pobjednika/ce.
Svaka potpuna prijava treba da sadrži:
1. Uredno popunjen prijavni obrazac i potpisanu izjavu;
2.Jednu fotografiju isključivo u digitalnom JPEG ili PDF formatu, rezolucije koja omogućava detaljan uvid u predloženi rad; (minimalno 1200 x 630 piksela).
3. Tekstualni opis rada (u dužini od 50 do 150 riječi) koji treba da sadrži naziv fotografije, mjesto gdje je fotografija napravljena, obrazloženje šta fotografija predstavlja i koju poruku šalje.
Prijava na takmičenje mora biti individualna. Jedan podnosilac prijave na takmičenje može prijaviti najviše jednu fotografiju.
Fotografije će se ocjenjivati u odnosu na predstavljeni prijedlog, njihovu originalnost i sposobnost da se jasno pokaže tema koja promoviraraznolikost agrarnih ljepota, ruralnih područja, te prirodnih i drugih potencijala u svrhu razvoja turizma i promocije BiH. Dodatno, 50 posto cjelokupne ocjene činit će broj interakcija (lajkova) na društvenoj mreži Facebook. Sve fotografije bit će objavljene na Facebook stranici projekata EU4AGRI. Pobjedničke fotografije mogu biti korištene i kao osnova za vizuale promotivnih materijala projekata EU4AGRI& EU4AGRI-Recovery, kao i postavljene na drugim lokacijama van prostorija projekata.
Dodatne informacije i pojašnjenja možete dobiti slanjem upita na email: registry.ba@undp.org.