Evropska centralna banka povećala referentne kamate za 0,25 posto

0
108
Evropska centralna banka prema očekivanju podigla kamatne stope za 25 baznih poena

Iako je rast cijena u eurozoni usporio još uvijek se procjenjuje da će inflacija i dalje ostati previsoka, Evropska centralna banka (ECB) je, u nastojanju da rast potrošačkih cijena vrati na srednjoročni cilj od dva posto, ponovo (10. put zaredom) povećala tri referentne kamatne stope za 25 baznih poena, na rekordan nivo.
Prema današnjoj odluci Upravnog vijeća ECB-a, glavna stopa refinansiranja će biti podignuta na 4,50 posto, granična kreditna stopa na 4,75 posto i pasivna kamatna stopa depozit na četiri posto.
Bez sumnje, ovo povećanje ključnih kamatnih stopa negativno će uticati i na rast kamatnih stopa kod kreditnih zaduženja, što će sereflektovati ne samo u EU već i na tržištu Bosne i Hercegovine.