Evropska energetska i klimatska politika centralna tema Energetskog samita u BiH

0
631
Energetski samit se trebao održati 18-20. marta u Neumu, ali je pomjeren za kraj oktobra (Foto: Arhiva)

Evropska energetska i klimatska politika centralna je tema Energetskog samita u Bosni i Hercegovini 2020 koji će biti održan od 18. do 20. marta u Neumu.
Samit će okupiti više od 400 učesnika, ključnih aktera energetskog sektora u BiH, predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti te predstavnike nevladinih organizacija koji će razgovarati o evropskoj energetskoj i klimatskoj politici, obavezama koje ona predviđai izazovima njeneimplementacije u BiH.
Organizatori Energetskog samita su USAID Projekat asistencije energetskom sektoru u BiH (USAID EPA) i Britanska ambasada Sarajevo, pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
Naglašavajući da je energija ključni aspekt sigurnosti za državu i pokretač privrednog rasta, direktor USAID projekta asistencije energetskom sektoru u BiH (USAID EPA), Mak Kamenica, istakao je da je izuzetno važno da se što prije pokrene dijalog ključnih aktera u sektoru o neophodnim reformama shodno zahtjevima Energetske zajednice.
“Po šesti put na samitu okupljamo predstavnike energetskog sektora iz cijele BiH kako bismo razgovarali o obavezama i zajednički došli do rješenja koja će omogućiti razvoj energetskog sektora i privredni rast Bosne i Hercegovine”, kazao je Kamenica.
Na ovogodišnjem Energetskom samitu razgovarat će se također i o stanju tržišta električne energije i gasa, energetskoj efikasnosti,obnovljivim izvorima energije te ulozi žena u energetskom sektoru, a sve u cilju pronalaska najpogodnijih rješenja za privredu i građane BiH.