Evropska komisija finansira projekt deminiranja u BiH sa 1,1 milion eura

0
968
U Sarajevu održan koordinacijski sastanak o aktivnostima deminiranja u BiH

U Sarajevu je održan koordinacijski sastanak o aktivnostima deminiranja u Bosni i Hercegovini, kojem su prisustvovali ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija i rezidentna predstavnica UNDP u BiH Sezin Sinanoglu, komandant EUFOR-a generalmajor Anton Waldner, kao i predstavnici Delegacije Evropske unije u BiH, Komisije za deminiranje BiH i Centra za uklanjanje mina(BHMAC)
Na sastanku je razgovarano o načinu realizacije i kontrole utroška sredstava granta Evropske komisije, koji je dodjeljen odlukom koju je 5. decembra potpisala potpredsjednica Evropske komisije Federika Mogerini. Grantom su prepoznate pozivne aktivnosti koje se vode u Ministarstvu civilnih poslova BiH i BHMAC-u, uvođenje novog standarda deminiranja, aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o deminiranju, reviziji Strategije deminiranja, te okupljanje donatora kroz Odbor donatora.
Riječ je o grantu za hitne slučajeve u iznosu od milion i stotinu hiljada eura za projekat ‘Revizija procjene minsko sumnjive površine – novi pristup, strateški pomak 2019’. Projektom je predviđeno da bude izvršena procjena sumnjivih opasnih područja koja su kompatibilna s procesom land release (netehničko i tehničko izviđanje i deminiranje), uspostavljanje osnove za provedbu nove nacionalne strategije protivminskog djelovanja i definiranje pokazatelja za izradu land release plana kao sastavnog dijela nove strategije protivminskog djelovanja.
Projekat koji će finansirati Evropska komisija biće realiziran u narednih osamnaest mjeseci, a implementirat će ga zajedno BHMAC, Oružane snage BiH i Norwegian People’s Aid (NPA).