Evropska komisija zabranila spajanje kompanija Booking i eTraveli

0
126
EK smatra da bi Booking akvizicija agencije eTraveli dovelo do većih troškova za hotele

Evropska komisija (EK) je spriječila vodeću američku onlajn turističku agenciju Booking da preuzme švedsku agenciju za rezervacije letova eTraveli za 1,63 milijarde eura, pošto smatra da bi Booking time ojačao svoju dominatnu poziciju na evropskom tržištu.
EK je u saopćenju navela da je prethodno upozorila kompaniju Booking da je zabrinuta zvog najavljenog preuzimanja, ali da američka firma nije uspjela da je razuvjeri.
Nakon sprovedene istrage, EK je zaključila da bi preuzimanje dovelo do većih troškova za hotele, a možda bi se negativno odrazilo i na izdatke potrošača.
Prema podacima Evropske komisije, onlajn turističke agencije godišnje obrađuju transakcije vrijedne više od 100 milijardi eura.