Evropska unija uvodi nova pravila u online trgovini

0
1461
EU uvodi nova pravila radi bolje zaštite potrošača od prevara pri kupovini putem interneta

Evropski parlamentarci u utorak su usvojili nova pravila za bolju zaštitu potrošača od prevara u online trgovini.
Nadležna nacionalna tijela za provedbu zakona imat će veće ovlasti za otkrivanje i zaustavljanje online kršenja zakona o zaštiti potrošača, te mogućnost usklađivanja akcija u cijeloj EU u skladu s revidiranom Uredbom o suradnji u zaštiti potrošača (CPC), saopćio je Evropski parlament.
Njihove ovlasti za provedbu istrage i izvršenja bi uključivale, između ostalog, ovlast da zatraže sve relevantne informacije radi utvrđivanja identiteta nepoštenih trgovaca, kupovanje roba ili usluga i pod prikrivenim identitetom, izricanje kazni, poput novčanih, te pomoć potrošačima pri traženju naknade štete.
Usvojeni zakonodavni tekst službeno još treba odobriti Vijeće, a uredba će se primjenjivati 24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu.
Istraživanje, na koje se pozvala Komisija iznoseći prijedlog osuvremenjivanja sadašnjih pravila zaštite potrošača, pokazalo je da je 37 posto e-trgovine i internet stranica za rezervaciju putovanja, zabavu, odjeću i elektroničke proizvode u 2014. godini bilo u suprotnosti s EU zakonima o potrošačima.
Među primjerima praksi koje bi trebalo bolje riješiti u skladu s novim pravilima EU-a su kratkoročna prekogranična marketinška propaganda neke avio kompanije koja je na kraju otkazala snižene karte, dugoročna pretplata skrivena iza ponude osvajanja telefona za jedan euro, online trgovac koji ne isporučuje namještaj s potpisom koji tvrdi da prodaje i pritužbe o cijenama najma automobila evropskom potrošačkom centru koje pokazuju da su potrošači diskriminirani na osnovu njihove zemlje porijekla.