Faktoring sektor FBiH: Broj zaključenih ugovora povećan za 21,1%

0
1657
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 99,6% se odnosi na faktoring sa pravom regresa

Na nivou faktoring sistema Federacije BiH ukupan volumen (nominalni iznos) otkupljenih novčanih tražbina u periodu januar-septembar 2019. godine iznosi 139,1 milion KM, od čega se 138,5 miliona KM ili 99,5% odnosi na banke i u odnosu na isti period 2018. godine povećan je za iznos od 47,1 milion KM ili 51,2%. U posmatranom periodu ukupan broj zaključenih ugovora o faktoringu povećan je za 21,1%, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa na nivou faktoring sistema u FBiH za prvih devet mjeseci 2019. godine iznose 1,7 miliona KM, od čega ostvareni prihodi banaka čine 98,2% ukupno iskazanog prihoda faktoring sistema u FBiH. U poređenju sa istim periodom 2018. godine ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa na nivou faktoring sistema u FBiH su veći za 42,7%, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH (FBA).
Podsjetimo, faktoring sistem u FBiH na kraju trećeg kvartala 2019. godine činili su jedno registrirano društvo za faktoring – Batagon factoring d.o.o. Sarajevo i četiri komercijalne banke, koje obavljaju poslove faktoringa, od kojih su tri banke članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU, a jedna je u pretežno domaćem vlasništvu. Batagon factoring je početkom jula 2019. podnijelo zahtjev FBA za ukidanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa, koji je u postupku rješavanja u skladu sa zakonskim propisima i podzakonskim aktima FBA.