FAO: BiH radi na unapređenju imovinskih prava i poticanju investicija

0
557
Modernizacija sistema registracije nekretnina i katastra u BiH

Bosna i Hercegovina, sa Svjetskom bankom i Organizacijom za hranu i poljoprivredu (FAO), radi na daljoj modernizaciji sistema registracije nekretnina i katastra – što predstavlja aktivnost u cilju poticanja ekonomskog rasta i održivog razvoja.
S uspostavljenim takvim sistemom, Federacija BiH i Republika Srpska – dva entiteta u zemlji – mogu djelovati efikasnije, efektivnije i transparentnije uz pružanje boljih i bržih usluga. Taj sistem takođe otvara put za investicije i štiti imovinska prava građana.
Glavni izazov u reformi je bila neusklađenost podataka o nekretninama između katastarske evidencije, u kojoj su navedene zemljišne parcele, i zemljišne knjige, u kojoj su navedena imovinska prava nad tim parcelama.
Vlade oba entiteta, uz podršku Svjetske banke i FAO-a, provode usklađivanje podataka između ove dvije evidencije za urbana područja, s ciljem ubrzanja ekonomskog razvoja. Podaci su raspoloživi online, čime se povećava njihova tačnost, pouzdanost i transparentnost.
Iako izazovne i dugotrajne, ove aktivnosti na modernizaciji sistema već daju rezultate, rekao je Željko Obradović, direktor Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH.
“Za domaće i strane investitore je mnogo veća pravna sigurnost na tržištu nekretnina, sada kada postoje pouzdana registracija vlasništva i drugih imovinskih prava, potpune informacije o ograničenjima imovinskih prava i ažurni tehnički podaci o nekretninama, uključujući i zemljište i objekte“, naveo je on.
Za Bosiljku Predragović, direktoricu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, uspostavljanje katastra nekretnina je važan korak na uspostavljanju sigurnih i tačnih podataka, što će imati značajan uticaj na investicije i olakšano dobivanje kredita.
Uz tako velik obim digitalizirane evidencije, entiteti su sada spremi za razmjenu podataka s drugim institucijama i uvođenje novih e-usluga. Sada će podnošenje zahtjeva za, na primjer, hipoteku ili kredit za pokretanje posla, biti brže i lakše.
Od pokretanja internet stranice, broj posjeta je ustaljen. Internet portali katastra u FBiH imaju u prosjeku 5 miliona pregleda godišnje, dok je internet stranica u RS-u zabilježila 11.000 pregleda u prvih 20 dana nakon pokretanja.
Prema Rumyani Tonchevskoj, FAO-voj višoj službenici za zemljišnu administraciju, uvođenje modernog informacionog sistema doprinosi većoj transparentnosti i pouzdanosti podataka. Takođe dovodi do pojednostavljenja procedura i omogućava bolje praćenje učinka osoblja i ureda.
“Uz tek par klikova, ljudi mogu provjeriti status svoje imovine“, kaže ona.
Wafaa El Khoury, šef za pružanje usluga FAO-vog Investicionog centra, je pohvalio BiH što je učinila značajne korake na osiguranju odgovornog upravljanja imovinskim pravima, što je od vitalne važnosti za održiv društveno-ekonomski razvoj.
Camille Bourguignon-Roger, vođa projektnog tima Svjetske banke za Projekt registracije nekretnina je rekao da će dodatno finansiranje pomoći na uvezivanju sistema registracije imovine i katastra s drugim ključnim vladinim sistemima, kao što su matične evidencije, registar adresa, registar poslovnih subjekata, kao i na razvoju novih e-usluga.