FAO u BiH povećava podršku planiranju poljoprivrednog i ruralnog razvoja

0
283
Jačanje ekonomskog razvoja kroz lokalne planove poljoprivrede i ruralnog razvoja (Foto: FAO)

Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) pokrenula je novu inicijativu u Bosni i Hercegovini za pomoć lokalnim vlastima u jačanju poljoprivrede i ekonomskog razvoja kroz lokalne planove poljoprivrede i ruralnog razvoja i odgovarajuće akcione planove.
Projekt se temelji na iskustvima prikupljenim na području Livna (Kanton 10), gdje su se slične aktivnosti odvijale prije nekoliko godina.
Kao kamen temeljac procesa, biće uspostavljene radne grupe sa više zainteresovanih strana za izradu razvojnih i akcionih planova uz tehničku podršku FAO-a. Kako bi se osigurao participativni razvojni proces u kojem se čuju stavovi i potrebe svih koji su povezani, uključujući ruralnu omladinu, žene i druge ugrožene grupe, radne grupe će organizovati radionice i konsultacije sa članovima lokalne zajednice.
Prve radionice koje su obilježile službeni početak aktivnosti održane su 5. aprila na Jahorini i 6. aprila u Bihaću, na kojima su učestvovali istaknuti učesnici iz resornih ministarstava, lokalnih vlasti, potencijalni članovi lokalnih radnih grupa, predstavnici akademske i civilne zajednice.
“Postoji važan zamah koji se poklapa sa pokretanjem FAO projekta, jer je BiH trenutno u procesu ažuriranja državnog Strateškog plana za ruralni razvoj i definisanja budućih prioriteta. Kroz ovaj projekat, FAO može doprinijeti harmonizaciji programa ruralnog razvoja i mjera podrške u cijeloj zemlji. Izraženo lokalno vlasništvo nad planovima ruralnog razvoja doprinijet će dugoročnoj održivosti rezultata projekta”, istakao je Vlado Pijunović, FAO nacionalni koordinator programa.
Projekat će se realizovati u Unsko-sanskom kantonu, gradu Bihaću, te općinama Gacko, Rogatica, Rudo, Višegrad, Osmaci, Foča i Zvornik.