FAZUOI uz pomoć Vijeća Evrope uspostavlja savremenu bazu podataka

0
90
Implementacija projekta uspostave baze podataka za upravljanje oduzetom imovinom

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom (FAZUOI) saopćila je da predstavnici Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu u Agenciji provode projekt koji se odnosi na izgradnju baze podataka za upravljanje oduzetom imovinom.
V.d. direktor Agencije Emir Bašić sastao se s predstavnicima Vijeća Evrope Majom Muminagić i ekspertom informacionih tehnologija Elvisom Cirkom s kojim je razgovarao o budućim aktivnostima vezanim za projekt za suzbijanje korupcije, pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini.
Iz Agencije navode da ovaj projekt teži jačanju kapaciteta institucija u prevenciji i suzbijanju ekonomskog kriminala sa fokusom na prevenciju korupcije, jačanju supervizije u borbi protiv pranja novca i protiv finansiranja terorizma, te sprovođenju preventivnih mjera, kao i jačanju kapaciteta za efikasno oduzimanje nezakonito stečene imovine.
U cilju poboljšanja uticaja i održivosti projekta na prevenciji ekonomskog kriminala i potpunog zadovoljavanja potreba korisnika, slični projekti, jedan koji finansira Evropska unija/Vijeća Evrope ‘Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku III’ i drugi koji se finansira iz dobrovoljnih doprinosa, provode se komplementarno.
Projekt ‘Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku’ vrijedan je 41 milion eura i predstavlja zajedničku inicijativu EU i Vijeća Evrope koja omogućava zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj da ispune svoje reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije, kao i usklađivanje sa evropskim standardima, što je takođe prioritet za proces proširenja Evropske unije.
Iz Agencije navode da će ekspert informacionih tehnologija Vijeća Evrope pružiti konsultantske usluge Agenciji fokusirane na preduzimanje sveobuhvatne analize i naknadnu izradu detaljnog dokumenta koji će poslužiti kao osnova za razvoj IT sistema za upravljanje oduzetom imovinom.
“Kroz ovu saradnju, Agencija doprinosi zajedničkim naporima Vlade Federacije BiH na izgradnji integriteta institucija i jačanju pravne sigurnosti. Upravljanjem oduzetom imovinom, Agencija ostvaruje ključnu ulogu u unaprjeđenju transparentnosti i odgovornosti, te očekujemo da će naša saradnja unaprijediti efikasnost i kapacitete u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije, te doprinijeti sveobuhvatnom razvoju pravosudnih sistema kako u BiH, tako i u regionu Zapadnog Balkana”, kazao je Bašić.