FBA: Banke će odlučivati kome će odgoditi otplatu kredita

0
1513
Faksimil odluke Agencije za bankarstvo FBiH o usvojenim privremenim mjerama

U Vladi Federacije BiH prošle sedmice održan je sastanak sa predstavnicima Udruženja poslodavaca FBiH, komercijalnih banaka i Agencije za bankarstvo FBiH. Tom prilikom je istaknuto da je, i pored situacije sa pandemijom koronavirusa, bankarski sektor u FBiH i cijeloj BiH likvidan i da funkcionira bez problema, te da će banke omogućiti fizičkim i pravnim osobama odgodu plaćanja kredita minimalno tri mjeseca.
Dogovoreno je i da Agencija za bankarstvo FBiH i predstavnici banaka usaglase procedure potrebne za odobravanje moratorija na otplatu kredita.
Međutim, sudeći prema saopćenju Agencije za bankarstvo Federacije BiH (FBA) odobravanje moratorija na kreditna zaduženja neće ići po automatizmu i u skladu sa očekivanjima građana i privrednih subjekata.
U saopćenju Agencije se navodi da su zbog vanrednih okolnosti izazvanim pojavom virusnog oboljenja Covid-19, na elektronskoj sjednici Upravnog odbora FBA održanoj 20. marta, usvojene odluke o privremenim mjerama za tretman kreditnih obaveza fizičkih i pravnih lica u bankama i nedepozitnim finansijskim institucijama (mikrokreditne organizacije i lizing društva).
U saopćenju FBA se navodi da banke i nedepozitne finansijske institucije mogu odobriti klijentima posebne mjere – moratorij, odnosno zastoj u otplati kredita – koji može trajati najmanje do objave prekida vanredne situacije uzrokovane pojavom virusa Covid-19, uvođenje grejs perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza na period od najduže 6 mjeseci.
Kod mjera koje se odnose na klijente pravna lica, očekuje se donošenje odluka banaka i nedepozitnih finansijskih institucija na osnovu dostupnih informacija i komunikacije između banke i klijenta.
Kada su u pitanju fizička lica, banka i nedepozitne finansijske institucije će postupati na osnovu vlastite procjene, dokumentacije i informacija o ugroženosti pojedinačnih klijenata i grupa klijenata koje imaju zajednička obilježja (npr. zaposlenici u jednom pravnom licu), navode iz FBA.
U praksi to znači da banke, MKO i lizing društva mogu, ali ne moraju odobravati otplatu zajmova svim građanima i poduzetnicima koji imaju kreditna zaduženja, već samo onima za koje procijene na osnovu podataka o ‘ugroženosti klijenata’!?