FBA: Klijenti koji su kasnili 90 dana s otplatom rata nemaju pravo na odgodu otplate kredita

Iz FBA navode da pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem Covid-19

0
1460
Popis najreprezentativnijih usluga povezanih s računom za plaćanje utvrdit će Agencija za bankarstvo FBiH

Pojašnjavajući privremene mjere za ublažavanja ekonomskih posljedica zbog pandemije koronavirusa i očuvanja stabilnosti subjekata bankarskog sistema, Agencija za bankarstvo Federacije BiH (FBA) je u okviru svoje nadležnosti donijela odluke koje se odnose na banke te lizing društva i mikrokreditne organizacije (MKO).
Tim odlukama propisuju se vrste posebnih mjera koje banka, MKO i lizing društvo mogu primijeniti za ublažavanje negativnih efekata zbog pandemije koronavirusa na finansijski sistem, građane i privredu u Federaciji BiH.
Prije donošenja tih odluka, stavovi FBA su iznijeti na sastanku 13. marta, kojem su, pored predstavnika vlasti FBiH, prisustvovali predstavnici banaka, Agencije za bankarstvo FBiH i Udruženja poslodavaca FBiH.
Iz FBA navode da su se u javnosti pojavile netačne, nepotpune ili pogrešno interpretirane informacije o aktivnostima Agencije u pogledu značenja privremenih mjera iz odluka koje banka, MKO i lizing društvo primjenjuju za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica.
U dosadašnjim saopštenjima je korištena formulacija ‘da banke, MKO i lizing društva mogu odobriti posebne mjere klijentima….’ iz razloga što odluke Agencije predviđaju više vrsta posebnih mjera, koje banke, MKO i lizing društva primjenjuju u zavisnosti od procjene efekata koje data mjera može proizvesti za poslovanje klijenta u cilju ublažavanja negativnih efekata vanrednih okolnost, navode iz FBA.
Te mjere mogu biti: moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza, uvođenje grace perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže 6 mjeseci, produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno, produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima na period od najduže 6 mjeseci, pri čemu bi klijenti tokom tog perioda mogli koristiti i dio izloženosti koji je bio neiskorišten na dan modifikacije, zatim odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja njegovih trenutnih poteškoća sa likvidnošću, i druge mjere koje banka (ili nedepozitna finansijska institucija) poduzima u cilju olakšanja servisiranja kreditnih obaveza klijenta i uspostave održivog poslovanja klijenta.
Navedeno ne znači, kako su pojedini mediji objavljivali, da su odluke Agencije po principu
‘može, a i ne mora’, jer je odlukama FBA jasno propisana obaveza banke, MKO i lizing društva da odobri jednu od posebnih mjera ili modalitet više posebnih mjera koji će pomoći klijentima, kako u periodu vanrednih okolnosti, tako i u narednom periodu da uspostave održivi model poslovanja i uredno izmiruju kreditne obaveze prema banci, MKO i lizing društvu.
Iz FBA naglašavaju da pravo na posebne mjere mogu ostvariti samo klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem Covid-19.
Klijenti banke, MKO i lizing društva, koji neometano ili u neznatno manjem obimu obavljaju svoje poslovne aktivnosti i ostvaruju prihode u istom ili neznatno manjem iznosu u odnosu na stanje prije nastupanja vanrednih okolnosti, kao i klijenti koji su prije stupanja vanrednih okolnosti bili u kašnjenju sa urednom otplatom svojih obaveza preko 90 dana, nemaju pravo na pogodnosti iz odluka Agencije, niti im iste banka, MKO ili lizing društvo mogu odobriti u kontekstu odluka o privremenim mjerama.
Iz FBA dodaju da pomenute odluke stupaju na snagu naredni dan od dana objave u Službenim novinama FBiH, koja bi trebala biti objavljena 27.03.2020. godine.